Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Verohallinnon tukitoimet yrityksille

Verohallinnossakin on reagoitu koronatilanteen yrityksille aiheuttamiin vaikeuksiin. Tarjolla on muun muassa lisäaikaa veroilmoituksille, myöhästymismaksujen perimättä jättämistä ja kevennettyjä ehtoja maksujärjestelylle.

Veroilmoitusten antamiselle voi hakea lisäaikaa esimerkiksi sairastumisen perusteella. Hakemuksen voi toimittaa OmaVerossa. Hakemus tulee muistaa toimittaa viimeistään veroilmoituksen määräpäivänä. Alv-ilmoituksille ja muiden oma-aloitteisten verojen ilmoituksille ei lisäaikaa ole saatavilla, mutta myöhästymismaksu voidaan jättää näiden kohdalla perimättä, jos ilmoittaminen ajallaan on estynyt esimerkiksi sairastumisen vuoksi.

Ennakkoverot määräytyvät yrityksen arvioidun verotettavan tuloksen perusteella. Jos esimerkiksi koronan vaikutusten takia on oletettavaa, että tulos ei tule vastaamaan arvioitua, kannattaa ennakkoveroihin hakea muutosta. Verohallinnon mukaan ennakkoveroja voidaan poikkeuksellisesti alentaa asiakkaiden ilmoituksen perusteella ilman välitilinpäätöksiä tai muita kirjallisia selvityksiä. Myös ennakkoveron eräkuukausiin voi hakea muutosta.

Tilapäisiin maksuvaikeuksiin voi hakea Verohallinnolta maksujärjestelyä. Koronan myötä Verohallinto tulee helpottamaan toistaiseksi maksujärjestelyn ehtoja.

Tarkempia ohjeita kommunikointiin Verohallinnon kanssa löytyy Verohallinnon sivuilta.