8.10.2013

Antaisinko prokuran?

Yhtiötä edustavat yhtiön hallintoelimiin kuuluvat henkilöt. Aina nämä henkilöt eivät pysty edustamaan yhtiötä kaikissa asioissa. Tällöin yhtiö voi valtuuttaa määrätyn henkilön prokuristikseen. Prokuristilla ei ole samanlainen edustamisoikeus kuin hallintoelinten jäsenillä. Missä kulkevat prokuristin edustamiskelpoisuuden rajat?

Yhtiö voi antaa prokuran antamalla prokuravaltakirjan tai merkitsemällä prokuran kaupparekisteriin. Perusperiaate on, että prokuristi saa kaikessa, mikä kuuluu yhtiön liikkeen harjoittamiseen, toimia yhtiön puolesta ja kirjoittaa yhtiön toiminimen. Tässä suhteessa ainoastaan yhtiön toimiala rajoittaa prokuristin oikeuksia. Lisäksi prokuristilla on kirjallisen prokuran perusteella oikeus edustaa yhtiötä tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona.

Prokuralaissa on nimenomaisesti lueteltu oikeustoimia, joihin prokuristi ei saa ryhtyä. Prokuristi ei saa ilman erityistä valtuutusta luovuttaa yhtiön kiinteää omaisuutta tai tontinvuokraoikeutta eikä hakea kiinnitystä niihin. Prokuristi ei myöskään saa allekirjoittaa yhtiön kaupparekisteri-ilmoitusta.

Prokuristin edustusvaltaa voidaan tarvittaessa rajoittaa vielä niin, että prokura annetaan usealle henkilölle siten, että nämä henkilöt voivat edustaa vain yhdessä. Prokura voidaan antaa myös siten, että prokuristi saa edustaa yhtiötä ainoastaan esimerkiksi yhdessä hallituksen jäsenen kanssa (nk. yhteisprokura).

Prokuristille voidaan antaa edustusvaltaa koskevia rajoituksia. On huomattava, että nämä rajoitukset eivät sido niistä tietämätöntä sivullista. Poikkeuksena tästä ovat kaupparekisteriin merkityt rajoitukset, joiden perusteella prokuristi ei saa edustaa yhtiötä yksin.

Yhtiö voi tietysti milloin tahansa peruuttaa antamansa prokuran. Rekisteriin merkityn prokuran peruuttaminen on ilmoitettava kaupparekisteriin.

Krista Siro

osakas, asianajaja