19.3.2021

Asuinhuoneiston kunnossa tapahtuvat muutokset vuokra-aikana

Vuokralainen on lain mukaan velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka hän tahallisesti, laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudella aiheuttaa huoneistolle. Toisaalta vuokralainen ei kuitenkaan ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston normaalista ja sopimuksenmukaisesta käytöstä.

Minkä sitten voidaan katsoa olevan normaalia kulumista ja minkä korvattavaa vahinkoa? Ja voiko näistä seikoista syntyviin erimielisyyksiin mitenkään varautua?

Tavanomaiseksi kulumiseksi asuinhuoneistossa on katsottu ensinnäkin peilien ja taulujen kiinnittäminen ruuvein seinään. Myös lattioille sekä seinäpinnoitteille aiheutuva normaalina pidettävä kuluminen ja ikääntyminen on tavanomaista kulumista. Tyhjentävää listausta siitä, mitkä asiat luetaan tavanomaiseksi kulumiseksi tai missä vaiheessa tavanomaisuus vaihtuu vahingoksi, ei ole. Tavanomaisen kulumisen ja aiheutetun vahingon välinen rajanveto on aina ratkaistava yksittäistapauksena.

Usein riitoja ja erimielisyyksiä korvausvelvollisuudesta vuokrasuhteen päättyessä voidaan ehkäistä ja välttää, mikäli asuinhuoneiston vuokraushetken kunto on kunnollisesti dokumentoitu. Sekä vuokranantajan että vuokralaisen oikeusturva puoltaa virhe- ja puutelistan laatimista. Näin vuokrausaikana mahdollisesti tapahtuneet muutokset voidaan luotettavasti selvittää ja todentaa. Dokumentointi tulee tehdä siten, että siihen osallistuvat sekä vuokranantaja että vuokralainen. Molempien tulee voida esittää havaintojaan ja havainnot tulee kirjata yhdessä laadittavaan asiakirjaan. Dokumentoinnissa erityistä huomiota kannattaa kiinnittää siihen, että olemassa olevat viat, lommot, naarmut tai muut havaittavat puutteellisuudet itse huoneistossa tai vuokranantajan kalusteissa on sekä kirjattu, että valokuvattu.

Petri Arnamo

osakas, asianajaja