8.10.2013

Avaimia yrityssaneerauksen onnistumiseen

  1. Hakeudu ajoissa asiantuntijan, esimerkiksi asianajajan luo, mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään. Jo uhkaava maksukyvyttömyys on peruste yrityssaneerausmenettelyn aloittamiselle. Menettely voidaan siten aloittaa, vaikka vielä ei olisi maksamatta yhtään erääntynyttä maksua. Toisaalta riittävän aikaisessa vaiheessa asiaan perehdyttäessä voidaan vielä kartoittaa mahdollisuuksia selvitä tilanteesta vapaaehtoisilla sopimuksilla velkojien kanssa, mikäli maksukyvyn heikkeneminen on vain tilapäistä.
  2. Säilytä velkojien luottamus yritykseesi. Pyri informoimaan velkojia tiedossasi olevista maksuviivästyksistä jo etukäteen. Esimerkiksi verohallinto ja vakuutusyhtiöt arvostavat sitä, että asiakas ottaa itse ajoissa yhteyttä. Velkojien luottamuksen säilyminen on tärkeää erityisesti sen vuoksi, että saneerausohjelman vahvistaminen ei koskaan ole mahdollista ilman velkojien riittävää kannatusta.
  3. Kun yrityssaneerausmenettelyyn hakeudutaan, kannattaa yleensä hakea heti väliaikaista maksu- ja perintäkieltoa niille veloille, jotka ovat syntyneet ennen saneeraushakemuksen vireille tuloa. Väliaikaisilla kielloilla on tärkeä merkitys, koska saneerausmenettely alkaa yleensä vasta muutaman kuukauden kuluttua saneeraushakemuksen vireille tulosta, ja yrityksen on pystyttävä maksamaan kaikki saneeraushakemuksen jälkeen syntyneet uudet velkansa. Valitettavan useat saneerauksessa olevat yritykset ovat heti saneerausmenettelyn alkaessa mittavissa likviditeettiongelmissa. Tilannetta helpottaa se, jos saneeraushakemuksen vireille tulon ja saneerausmenettelyn alkamisen välisenä aikana ei väliaikaiskieltojen vuoksi ole tarvinnut eikä saanut maksaa ennen saneeraushakemuksen vireille tuloa syntyneitä velkoja.
  4. Kun saneerausmenettely on alkanut ja käräjäoikeus on määrännyt yritykselle selvittäjän, ole avoin, älä kaunistele tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Valmius toiminnalliseen saneeraukseen ja mahdollisiin kipeisiin ratkaisuihin täytyy olla olemassa. Yrityssaneerausmenettelyyn pääseminen ei sinällään ratkaise ongelmia. Mikäli uusia velkoja ei pystytä maksamaan ajallaan, informoi siitä heti selvittäjää. Uusien velkojen jääminen maksamatta on este saneerausohjelman vahvistamiselle.
  5. Kun saneerausohjelma on vahvistettu ja käräjäoikeus on määrännyt valvojan, informoi valvojaa aktiivisesti ja etukäteen mahdollisista uusista suunnitelmista, toimintatavoista ym. varmistaaksesi, etteivät ne ole ristiriidassa saneerausohjelman kanssa. Mikäli saneerausohjelman toteutuminen uhkaa vaarantua, kerro tämä heti valvojalle.
Matti Kökkö

osakas, asianajaja