18.2.2021

InterGen 42,5 miljoonan euron sakkoihin energian ­tukku-markkinoiden manipuloinnista

Ison-Britannian energiamarkkinoiden sääntelyviranomainen Ofgem tuomitsi 25.3.2020 neljä yhtiötä 42,5 miljoonan euron sakkoihin energian tukkumarkkinoiden manipulaatiosta ns. InterGen-tapauksessa. Yhtiöt ovat InterGen Ltd, Coryton Energy Company Ltd, Rocksavage Power Company Ltd ja Spalding Energy Company Ltd. Kyse on suurimmasta koskaan annetusta sakosta energian tukkumarkkinoilla Euroopassa.

Tuomio annettiin energian tukkumarkkinoiden harhauttamisesta ja virheellisen tiedon antamisesta kantaverkkoyhtiölle. Menettelyn katsottiin aiheuttaneen merkittävää vahinkoa sähkön loppukäyttäjille. InterGen Ltd toimi kolmen muun tuotantoyhtiön tuottaman energian myyntiagenttina. Sen palkkaamat traderit vastasivat toimeksiantojen toteuttamisesta tukkumarkkinoilla.

Tuomio perustuu REMIT-asetuksen (EU) N:o 1227/2011 artiklan 5 mukaiseen markkinoiden manipulointikiellon rikkomiseen. Artiklan mukaan kielletään osallistuminen markkinoiden manipulointiin ja sen yritys energian tukkumarkkinoilla. Yhtiöiden katsottiin antaneen tietoja, jotka olivat johtaneet tai olisivat voineet johtaa tukkumarkkinatoimijoita harhaan Iso-Britannian tasesähkömarkkinoilla.

Harhaanjohtava tieto koski tuotantoyhtiöiden markkinoille tuottaman sähkön määrää ja yhtiöiden tuotantokapasiteettia. Tiedot ovat olennaisen tärkeitä sähköjärjestelmän toimitusvarmuuden turvaamiseksi ja tasesähkömarkkinoilla käytävän kaupankäynnin hintojen määräytymiseksi todellisen tuotantokapasiteetin mukaisesti. Harhaanjohtava tieto oli InterGenin tapauksessa johtanut korkean kysynnän ja tuotantokapasiteetin niukkuuden seurauksena kohtuuttomien hintapiikkien syntymiseen. Manipulaation seurauksena muut markkinaosapuolet kärsivät huomattavia vahinkoja johtuen hinnoittelun vääristymisestä tasesähkömarkkinoilla.

Timo Lankinen