4.2.2016

Lahja, yhtiölainaosuus ja varainsiirtoverotus

Verosuunnittelu on sallittua ja toivottua. Yleensä asiakas ei ole halukas maksamaan enempää veroja, kuin on pakko. Pahin tilanne on se, että joutuu maksamaan veroa tilanteessa, jossa ei ole siihen lainkaan varautunut. Kun antaa lapselleen lahjaksi tai ennakkoperintönä asunto-osakkeen, voisi ajatella, että lahjaverohan siitä tulee maksettavaksi. Ja varainsiirtoveroa ei makseta silloin, kun kyseessä on lahja.

Itä-Suomen hallinto-oikeus katsoi helmikuussa 2015 antamassaan ratkaisussa, että velvollisuus maksaa varainsiirtoveroa yhtiölainaosuuden osalta koskee vain tilanteita, joissa luovutuksensaaja suorittaa myös kauppahinnan tai muun vastikkeen. Mainittu velvollisuus ei siis koske luovutusta, jossa lahjansaaja ei ole sitoutunut suorittamaan mitään vastiketta, vaan hänelle on ainoastaan siirtynyt sanottu velkavastuu. Verosuunnittelu meni tässä varmasti niin kuin pitikin, verovaikutukset olivat tiedossa ja suoritettavaksi tuli lahjavero. Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kylmä hiki on sen sijaan saattanut tulla avustajalle, joka antoi samat verotusta koskevat ohjeet lahjoituksessa, jota päätyikin arvioimaan Turun hallinto-oikeus. Se nimittäin katsoi lokakuussa 2015 antamassaan ratkaisussa, että asunto-osakkeisiin liittyvä yhtiölaina on osakkeita luovutettaessa varainsiirtoverolaissa tarkoitettua muuta vastiketta, jonka perusteella veroa tulee suorittaa. Turun HaO totesi, ettei lain säännös tee eroa eri luovutusmuotojen välillä. Saanto ei siten ole ollut varainsiirtoverosta vapaa puhdas lahja, vaan kyseessä on ollut luovutus, jossa vastikkeena on osakkeisiin liittyvä yhtiölaina.

Kunnes asiaan saadaan korkeimman hallinto-oikeuden linjaus, on asunto- tai kiinteistöyhtiön osakkeita lahjoitettaessa epävarmaa, tuleeko osakkeisiin kohdistuvan yhtiölainaosuuden osalta suorittaa varainsiirtoveroa vai ei. Verosuunnittelu tarkoittaa nyt näissä tilanteissa sitä, että pätevä avustaja osaa kertoa epävarmasta tilanteesta ja mahdollinen veroseuraamus osataan ottaa huomioon luovutuksen verovaikutuksia laskettaessa.

Anna Oksanen

osakas, asianajaja