7.10.2021

Maksuhäiriömerkintöihin tulossa uudistuksia

Maksuhäiriömerkintöjä koskeva uudistus on menossa eduskunnan käsittelyyn vielä kuluvan vuoden syksyllä. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, mahdollisesti jo vuoden 2022 aikana.

Nykyisin voimassa olevan lain mukaan maksuhäiriömerkinnällä on hyvin kauaskantoisia vaikutuksia. Merkintä säilyy tiedoissa vähintään kaksi vuotta ja ulosottomerkintä kolme vuotta, vaikka velka olisi jo maksettu. Lisäksi nykyisellään uudet maksuhäiriömerkinnät pidentävät aiempien merkintöjen säilytysaikaa.

Maksuhäiriömerkintä voi vaikeuttaa esim. vuokra-asunnon, vakuutuksen tai jopa työpaikan saamista. Keskeisin muutos maksuhäiriömerkintöjen uudistamista koskevassa ehdotuksessa on maksuhäiriömerkintöjen säilytysajan lyhentäminen, jolla halutaan parantaa taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden asemaa. Uudistuksella on tarkoitus muuttaa erityisesti kohtuuttomaksi koettua tilannetta, jossa maksuhäiriömerkintä pysyy, vaikka velka on maksettu.

Maksuhäiriömerkintöjen uudistamista koskevassa ehdotuksessa on huomattavia muutoksia nykyiseen oikeustilaan. Ehdotuksen mukaan uudistuksen jälkeen maksuhäiriömerkintä poistuisi henkilön tiedoista jo kuukauden päästä siitä, kun velka on maksettu. Ehdotetun uudistuksen myötä uusi merkintä ei myöskään pidentäisi aikaisempien maksuhäiriömerkintöjen kestoa, vaan jokainen merkintä olisi jatkossa itsenäinen. Uudistus on tarkoitus saattaa koskemaan sekä henkilöluottoja että yritysluottoja.

Muuttuvien säilytysaikojen johdosta maksuhäiriömerkinnöistä saatava informaatio ei lakimuutoksen jälkeen enää siis tarjoa välttämättä yhtä kattavaa tai pitkää historiatietoa kuin aiemmin. Myöhemmin voimaan tulevaksi suunniteltu ns. positiivinen luottotietorekisteri tullee omalta osaltaan täydentämään kokonaisuutta.

Petri Arnamo

osakas, asianajaja