26.2.2020

Mikä on yrityskiinnityksen alaista omaisuutta?

Yrityskiinnityslain mukaan yhtiön omistama elinkeinotoimintaan kuuluva irtain omaisuus voidaan kiinnittää ja sen hallintaa luovuttamatta pantata saamisen vakuudeksi. Kun määritellään, mikä on yrityskiinnityksen alaista omaisuutta, on aluksi selvitettävä yhtiön irtain omaisuus ja eroteltava se kiinnityksen ulkopuolisesta muusta omaisuudesta.

Yrityskiinnityksen piiriin kuuluu yhtiön omistama ja yritystoimintaan kuuluva irtain omaisuus kokonaisuudessaan. Yrityskiinnitys kattaa siten yhtiön käyttö-, vaihto- ja rahoitusomaisuuden. Kiinnityksen piirissä ovat yhtiön koneet edellyttäen, että yhtiöllä on niihin omistusoikeus, eivätkä ne ole esimerkiksi osamaksu- tai leasingrahoituksen vakuutena. Yrityskiinnitys kohdistuu myös yhtiön varastossa oleviin valmiisiin tuotteisiin, raaka-aineisiin sekä yhtiön rahavaroihin ja saamisiin. Lisäksi kiinnityksen kohteena ovat yritystoimintaan liittyvät oikeudet kuten tavaramerkki-, toiminimi- ja patenttioikeudet sekä käyttö- ja vuokraoikeudet.

On muistettava, että yrityskiinnityksen piiriin kuuluu sellainenkin omaisuus, joka voidaan pantata. Esimerkiksi arvopaperit ovat pantattavissa yrityskiinnityksestä huolimatta. Arvopapereiden vakuusarvo yrityskiinnityksessä on ymmärrettävästi vähäinen.

Kiinteä omaisuus ei kuulu yrityskiinnityksen piiriin. Ulkopuolelle jää myös sellainen omaisuus, johon voidaan vahvistaa kiinnitys muun lain mukaan (alukset ja ilma-alukset).

Yrityskiinnitys ei rajoita yhtiön mahdollisuuksia luovuttaa irtainta omaisuutta normaalissa elinkeinotoiminnassaan. Irtainta omaisuutta voidaan myydä tai luovuttaa, mutta yrityskiinnitys pysyy voimassa. Yrityskiinnityksen piiriin kuuluva omaisuus elää koko ajan. Tästä syystä yrityskiinnityksen vakuusarvon määrittäminen on ongelmallista.

Yrityskiinnitys voidaan vahvistaa rajoitettuna. Yrityskiinnitys voidaan vahvistaa siten, että se koskee vain sellaista yrityksen kiinnityskelpoista omaisuutta, joka kuuluu yhtiön elinkeinotoiminnan määrättyyn osaan.  Yrityskiinnitys voidaan vahvistaa myös rajoitettuna maantieteellisesti siten, että se esimerkiksi kattaa yhtiön yhdessä tai useammassa kunnassa harjoitettavan elinkeinotoiminnan. Tällainen rajoitettu yrityskiinnitys voidaan myöhemmin laajentaa koskemaan kaikkea yhtiön omaisuutta. Mikäli laajentamiseen päädytään, on kaikki yhtiön omaisuutta rasittavat yrityskiinnitykset laajennettava samaan aikaan.

Krista Siro

osakas, asianajaja