8.10.2013

Onko hallitustyöskentelyäni mahdollista parantaa?

Hyvin toimiva hallitus on osakeyhtiön todellinen voimavara. Hallituksen työskentelyä ei enää nähdä pakollisena velvollisuutena, vaan sen lisäarvo osakeyhtiölle on jo ymmärretty. Miten voisin vielä tehostaa ja parantaa hallituksen työskentelyä ja sitä kautta lisätä osakeyhtiön menestystä?

Hallituksen rooli

Osakeyhtiölaissa yhtiökokoukselle on annettu tarkasti määritetyt tehtäväkuvaukset, mutta sen sijaan toimivalle johdolle, joksi luetaan hallitus ja toimitusjohtaja, on annettu ns. yleistoimivaltuus. Vaikka hallituksen tehtävistä on laadittu monenlaisia luetteloita, mikään luettelo ei koskaan voi olla tyhjentävä. Kaikki ne tehtävät, jotka eivät kuulu yhtiökokoukselle, kuuluvat toimivalle johdolle. Toimitusjohtaja toimii hallituksen päätösten toimeenpanijana ja hoitaa juoksevaa hallintoa, hallitus sen sijaan vastaa toiminnan kaikenlaisesta organisoinnista ja sen vastuualue on varsin suuri.

Hallituksen työskentelyn parantaminen

Suomessa on ymmärretty, että myös pienet ja keskisuuret yritykset kaipaavat hallitustyöskentelyyn lisää potkua. Tutkimusten ja havaintojen perusteella on havaittu, että ne yritykset, jotka ovat panostaneet hallitustyöskentelyn parantamiseen, ovat myös saaneet yhtiönsä toimimaan paremmin. Kouluttautuminen omakohtaisesti hallitustyöskentelyyn ja mahdollisten ulkopuolisten hallitusammattilaisten käyttö ovat molemmat olleet menestyksekkäitä keinoja parantaa yhtiön toimintaa.

Miten hyvin toimiva hallitus voi auttaa yritystä menestymään?

Hallituksen tehtävänä on auttaa, tukea ja kannustaa toimivaa johtoa sen työssä. Mikäli hallituksen halutaan olevan voimavarahallitus, tulee siihen kuulua useampia jäseniä, joilla on yrityksen tarvitsemaa asiantuntemusta ja näkemystä niin, että johto voi sparrata hallituksen jäseniä ja saada näiltä näkemyksiä toimintaansa. Talous, markkinointi, kilpailuympäristön seuraaminen, sopimukset sekä alan yleisen kehityksen seuraaminen ovat kaikki aihealueita, joiden hyvä hallinta varmasti helpottaa toimivan johdon työskentelyä. Sanotaan, että nykyisessä, alati muuttuvassa ympäristössä vain ne yritykset, jotka herkästi osaavat reagoida ympäristössä tapahtuvaan kehitykseen ja ehkä nopeisiinkin muutoksiin, voivat menestyä. Näissä asioissa hyvällä hallituksella on paljon annettavaa.

HHJ-kurssi

Kirjaimet HHJ tarkoittavat Hyväksyttyä Hallituksen Jäsentä. HHJ-kurssi on Suomessa toimivien kauppakamareiden ylivoimaisesti suosituin kurssi. Muun muassa Turun kauppakamari on järjestänyt vuoden 2012 loppuun mennessä 16 kurssia, joihin kuhunkin kurssiin voidaan ottaa 24 kurssilaista. Kursseja on pyritty järjestämään kolme kertaa vuodessa. Kurssin laajuus on neljä pitkää iltapäivää ja kurssiin kuuluva harjoitustyö, joka tehdään jossakin yrityksessä ja jonka tavoitteena on miettiä keinoja parantaa juuri tuon yrityksen hallitustyöskentelyä.

Kurssin tarkoituksena on kouluttaa osaavia hallitustyöskentelijöitä ja se on suunnattu pk-yrityksille. Kurssilla annetaan laaja ja kokonaisvaltainen kuva hallitustyöskentelystä, sen velvollisuuksista ja mahdollisuuksista ja sen parhaana antina monet ovat pitäneet tilaisuutta keskustella asioista muiden kurssilaisten kanssa ja jakaa kokemuksia ja mielipiteitä. Monilla kurssilaisilla on oma yritys, jonka hallituksessa he työskentelevät, mutta monilla on tarkoitus myös olla käytettävissä ns. ulkopuolisena hallitusammattilaisena ja tähän kurssi antaa myös hyviä valmiuksia. Minulla on ollut ilo olla kouluttamassa useimmilla Turussa järjestetyillä kursseilla sekä toimia puheenjohtajana jollakin osiolla, joten asia on tullut tutuksi.

Rohkenen lämpimästi suositella osakeyhtiön hallituksessa toimiville tai hallitukseen aikoville ko. kurssin käymistä. Mikäli harkitset ottavasi hallitukseen ulkopuolisia asiantuntijajäseniä, muodostavat ko. kurssin käyneet erinomaisen potentiaalisen joukon, joita voi harkita hallitustehtäviin. Turun kauppakamarin alueella on jo 344 kurssin käynyttä, joten verkosto on tässä suhteessa jo varsin laaja.

Harri Lukander

asianajaja