18.2.2021

Onko nyt yrityskaupan aika?

Olemme kohta vuoden ajan eläneet poikkeuksellisia aikoja, jotka ovat vaikuttaneet jokaisen arkeen ja myös monen terveyteen. Koronapandemian vaikutukset taloudessakin ovat olleet suuret, vaikka Suomi on selviytynyt monia muita maita paremmin. Mitkä ovat yrityskauppojen näkymät vuonna 2021?

Kun poikkeusolot Suomessa julistettiin maaliskuussa 2020, oma odotukseni oli, että ihmisille ja yrityksille tulee myös taloudellisesti hyvin vaikeat ajat: huomio keskittyisi siihen, saadaanko palkat maksettua, eikä yrityksissä tule olemaan aikaa tai taloudellisia mahdollisuuksia pohtia kasvua esimerkiksi yritysostoilla.

Maalis–huhtikuussa yrityskaupparintamalla olikin hyvin hiljaista. Meidänkin toimistossamme menekkituote oli avustaminen YT-neuvotteluissa, ei yrityskauppaneuvotteluissa. Tilanne kuitenkin muuttui jo vapun aikoihin: koronan vuoksi tauolle jääneet projektit aktivoituivat uudelleen ja kokonaan uusia yritysten osto- ja myyntihankkeita käynnistyi.

Kokonaisuutena meidän asiakkaidemme yrityskauppavuodesta 2020 muodostui vilkas. Tehtäväksemme ei tullut yhtään megasuurta hanketta, mutta monta mielenkiintoista keskisuurta ja pienempää järjestelyä, joista muutamia on mainittu täällä. Kiitos kaikille asiakkaillemme luottamuksesta!

Talouselämä-lehden numerossa 1/2021 kuvattiin yrityskauppojen kokonaistilannetta Suomessa koronavuonna 2020. Artikkelin mukaan kauppojen kokonaismäärä oli pienin sitten vuoden 2015. Jutussa haastateltujen asiantuntijoiden mukaan loppuvuosi kuitenkin oli varsin vilkas myös valtakunnallisesti.

Yritys myyntiin
Yritysostoille on Suomessa jo vuosia ollut useita ajureita: Suomalaisten yritysten keskikoko on kansainvälisesti verrattuna pieni. Pääomasijoittajilla on rahastoissaan paljon rahaa, jolle pitää löytää sijoituskohteita. Myös vieraan pääoman ehtoista rahoitusta on hyvin tarjolla, ja korot ovat yhä alhaalla.

Suomalaisten perhe- ja kasvuyritysten myynneissä ovat arvostuskertoimet nousseet viime vuosina. Osittain tämä johtuu kansainvälistymisestä ja osittain mm. yrityskauppamarkkinan ammattimaistumisesta. Korona ei ole laskenut arvostustasoja.

Uskon, että nyt on juuri oikea aika laittaa yritys myyntiin, jos myyntiaikeita on. Johtuipa luopuminen sitten eläköitymisestä, tuotantosuuntien karsimisesta tai sarjayrittäjän halusta tehdä exit ja aloittaa uusi kasvuyritys, nyt kannattaa käynnistää myyntiprojekti. Kokeneet asianajajamme voivat olla hankkeessa avuksi heti alusta alkaen. Neuvomme mielellämme myynnin valmistelussa ja mahdollisesti tarvittavissa rakennejärjestelyissä. Ostajan etsiminen ei kuulu palveluihimme, mutta meillä on laaja yhteistyöverkosto, josta löytyy sopiva kumppani siihen.

Kasvua yritysostolla
Yrityksen kasvu ei ole itseisarvo, mutta monella toimialalla menestymisen mahdollisuudet ovat paremmat, jos yritys on riittävän kokoinen. Yritys voi kasvaa yritysostoilla huomattavasti nopeammin kuin pelkän orgaanisen kasvun avulla. Yritysosto myös mahdollistaa toiminnan käynnistymisen ja jatkokasvun nopeammin kuin uusperustanta.

Haluttomuus ryhtyä yritysostoihin johtuu usein riskien pelosta. Järkevän kokoiseen ja huolellisesti valmisteltuun yritysostoon liittyy enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Paitsi varsinainen ostoprosessi, myös ostokohteen integrointi pitää suunnitella kunnolla.

Toinen syy varovaisuuteen on huoli rahoituksen saatavuudesta. Oma kokemukseni kuitenkin on, että pankit rahoittavat mielellään yritysostoja, kun ostajan omat lähtökohdat ovat kunnossa ja hanke on perusteltu.

Tehokkaiden koronatoimien, konkurssilain muutosten ja valtion tukirahoituksen ansiosta emme ole vielä nähneet Suomessa konkurssiaaltoa. Uskon, että alkanut vuosi tulee kuitenkin jakamaan yrityksiä menestyjiin ja häviäjiin. Yksi menestyksen elementti voi olla onnistunut yritysosto.

Osalle yrityksiä parhaat ostokohteet ovat Suomen rajojen ulkopuolella. Jyrki Prusila käsittelee artikkelissaan kansainvälisten yritysostojen erityispiirteitä.

Jarkko Ruohola

toimitusjohtaja, osakas, asianajaja