7.10.2019

Osakeyhtiön osakepääomavaatimus poistunut

Osana edellisen hallituksemme norminpurkutalkoita osakeyhtiölakia muutettiin 1.7.2019 alkaen niin, että laissa aiemmin ollut määräys yksityisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääomasta poistui. Näin ollen yksityisen osakeyhtiön voi tätä nykyä perustaa ilman osakepääomaa. Muutosta perusteltiin erityisesti sillä, että aiemmalla 2.500 euron vähimmäisosakepääomavaatimuksella ei ole ollut merkitystä velkojiensuojan kannalta. Velkojiensuoja toteutuu käytännössä ajantasaisilla tilinpäätöstiedoilla ja muilla avoimuusvaatimuksilla, varojenjakoon liittyvillä tase- ja maksukykyisyystesteillä sekä yhtiön johtoon ja myös osakkaaseen liittyvillä vastuukysymyksillä.

Myös olemassa olevat yksityiset osakeyhtiöt voivat poistaa osakepääomansa osakepääoman alentamista koskevien määräysten mukaisesti. Julkisen osakeyhtiön vähimmäispääoma säilyy 80.000 eurona.

Kenelle uudistus on tarkoitettu?

Uudistus on merkittävä erityisesti yrityksissä, missä ei juurikaan tarvitse investoida. Näin kynnys esimerkiksi palveluyritysten ja muiden pien- ja mikroyritysten perustamiseksi osakeyhtiömuodossa madaltuu ja yrittäjä pääsee vaivattomasti liiketoiminnan alkuun.

Mikään ei estä osakepääomattoman yhtiön perustamista myöskään laajempaa liiketoimintaa varten. Tällöin tulee kuitenkin huomioida erityisesti kassavirran riittävyys liiketoiminnan tarpeisiin.

Osakepääomatonta yhtiötä voidaan käyttää myös erilaisissa yritysjärjestelytilanteissa, kuten väliaikaisjärjestelynä tilanteissa, missä jakautumisen ja sulautumisen kautta toteutetaan yhdestä yhtiökokonaisuudesta kaksi tai useampia eri yhtiökokonaisuuksia. Myös erilaisissa konsernijärjestelyissä voidaan hyödyntää osakepääomatonta emoyhtiötä. Tällaisissa erityistilanteissa osakepääomattoman yhtiön käyttöä kannattaa kuitenkin harkita aina tapauskohtaisesti.

Mihin uudistus ei tule vaikuttamaan?

Osakepääoman puuttumisella ei todennäköisesti tule olemaan suurtakaan käytännön merkitystä yhtiön vieraan pääoman hankintaan. Joka tapauksessa ulkopuolinen rahoittaja edellyttää yhtiöltä vakaata taloudellista asemaa sekä turvaavaa, joko yhtiön omaa taikka riittävää ulkopuolista vakuutta antamalleen rahoitukselle. Rahoittajan näkökulmasta lienee merkityksetöntä, onko yhtiön osakepääoma nolla euroa vaiko 2.500 euroa.

Lakimuutos ei vaikuta oman pääoman menettämistä koskeviin määräyksiin. Näin ollen yhtiön hallituksen on edelleen ilmoitettava kaupparekisterille, mikäli yhtiön oma pääoma tulee negatiiviseksi. Ilman sidottua osakepääomaa taikka vapaan sijoitetun oman pääoman rahastoon tehtyä sijoitusta oman pääoman menettäminen toteutuu herkemmin, mikä kannattaa ottaa huomioon osakepääomattomuutta harkittaessa. harkittaessa.

Luonnollisesti laki edelleenkin antaa mahdollisuuden perustaa osakepääomallisen yksityisen osakeyhtiön. Tällöin osakeyhtiölakia sovelletaan ja osakkeiden merkintä toteutetaan kuten tähänkin asti.

Kimmo Tenhovirta

osakas, asianajaja