8.10.2013

Ostettavan yrityksen tarkastus

Onnistuneen yrityskaupan edellytyksenä on se, että ostaja tietää kohdeyrityksestä riittävästi. Kohde yritykseen sisältyviä riskejä ja mahdollisuuksia voidaan selvittää ostettavan yrityksen juridisella tarkastuksella (legal due diligence).

Yrityksen osakekannan osto

Kun ostaja ostaa yrityksen koko osakekannan, yritys siirtyy ostajalle sellaisenaan kaikkine riskeineen ja vastuineen. Ostajan tulee siis tietää, mitä on ostamassa. Jotta myyjän ja ostajan välisessä kauppasopimuksessa pystytään ottamaan huomioon osapuolten kannalta olennaiset asiat, ostajan on myös hyvä olla perillä yhtiön asioista.

Liiketoiminnan osto

Kun kaupan kohteena on yrityksen liiketoiminta eikä osteta koko osakekantaa, vastuut eivät automaattisesti seuraa liiketoiminnan mukana. Silloinkin on kuitenkin tärkeää tietää, mitkä vastuut ja velvoitteet seuraavat uutta omistajaa esim. sopimussuhteissa, työsuhteissa, verotuksessa, ympäristövastuissa ja kilpailuoikeudellisissa vastuissa. Jotta kauppasopimukseen osataan mahdollisimman tarkasti määritellä ne omaisuuserät, jotka ostaja haluaa kauppaan tai jotka halutaan poissulkea, ja vastaavasti mitkä vastuut otetaan ja mitkä jätetään, due diligence on suositeltavaa suorittaa hyvissä ajoin, viimeistään esisopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Legal due diligence

Legal due diligencessa käydään läpi kohdeyhtiön kaikki juridiset asiat, kuten yhtiöoikeudelliset asiat, työntekijöihin liittyvät asiat ja sopimukset. Yrityksen toiminta tai yrityksen tiloissa ja alueella tapahtunut aiempi toiminta saattaa myös olla aiheuttanut ympäristöriskejä, joihin tarkastuksessa kiinnitetään huomiota. Yrityksen sopimuksiin saattaa liittyä kilpailuoikeudellisia riskejä, jotka siirtyvät automaattisesti ostajan kannettaviksi yrityksen mukana. Myös tekijänoikeudellisiin ja muihin immateriaalioikeudellisiin asioihin tulee kiinnittää yhä enenevässä määrin huomiota.

Muut tarkastukset

Yrityksen tarkastukseen kuuluu juridisen tarkastuksen lisäksi myös taloudellinen tarkastus, jossa kannattaa luottaa asiantunteviin tilintarkastajiin. Kohdeyhtiön verotuksellinen asema tulee myös käydä läpi.

Due diligence -tarkastuksen suunnittelu

Se, mitä kohdeyrityksestä tarkastetaan, räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Kukin kohdeyritys on erilainen ja ostajan tiedontarve saattaa vaihdella tilanteesta riippuen. Tärkeintä on kuitenkin, että tarkastuksessa keskitytään ostajan strategian kannalta olennaisiin riskeihin ja asioihin. Tällä tavalla varmistetaan niin onnistuneen sopimuksen laatiminen, hinnanmääritys ja hinnantarkistusmekanismit kuin myös yrityskaupan jälkeinen kohdeyrityksen menestyksekäs haltuunotto. Due diligence ―tarkastusta ei kannata nähdä ainoastaan yrityskauppaan ja sen sopimuksiin liittyvänä asiana, vaan sillä on suuri merkitys myös sellaisen perustiedon kerääjänä, jota ostaja tarvitsee ryhtyessään johtamaan ostettua yritystä. Erityisesti kiinnitetään huomiota olennaisilta osin riskien mahdollisuuteen.

Tarkastuksen laajuus

Kohdeyrityksen koosta riippuen due diligence ―tarkastukseen saatetaan tarvita enemmän kuin yksi juristi, minkä lisäksi monesti tarvitaan tietoa eri oikeudenaloilta erityiskysymysten ratkaisemiseksi. Mikäli tarkastus on suoritettava ja raportoitava hyvin lyhyessä ajassa, saatetaan tarvita useita juristeja. Tärkeää on, että asiakas saa tarvitsemansa tarkastuksen haluamansa laajuisena, toivomassaan aikataulussa ja ostajalle tärkeistä asioista.

Jarkko Ruohola

osakas, asianajaja