7.10.2016

Tavaramerkin suojaaminen

Tavaramerkki on tärkeä tuotteiden ja palveluiden markkinointiväline. Tavaramerkkien rekisteröinnit ovat lisääntyneet voimakkaasti, koska kilpailu on kiristynyt ja tuotemarkkinat ovat kansainvälistyneet. Myös pienet yritykset ovat havainneet suojatun tavaramerkin edut omien tuotteidensa ja markkinointi-investointiensa suojaamisessa. Lisäksi yritykset haluavat suojautua kilpailijoiden esittämiä näiden omiin tavaramerkkeihin perustuvia vaatimuksia vastaan.

Millainen on tavaramerkki?

Tavaramerkin arvon ja rekisteröinnin kannalta tärkeä ominaisuus on merkin erottamiskyky. Tavaramerkki voi olla esimerkiksi sana, kuvio, numero, kirjain tai niiden yhdistelmä, tavaran tai sen päällyksen muoto eli mikä tahansa graafisesti esitettävissä oleva merkki. Graafisesti esitettävissä voivat olla edellä mainittujen lisäksi iskulauseet, sisustukset, henkilökunnan asut, tuotteen värit ja äänimerkki, esimerkkinä jäätelöauton sävelmä. Kaikkein paras tavaramerkki on keksitty tunnus, joka ei jäljittele mitään eikä viittaa tuotteen tai palvelun ominaisuuteen.

Tavaramerkin suojaaminen

Yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan joko vakiinnuttamisen tai rekisteröinnin kautta. Vakiinnuttaminen on tapahtunut, kun merkki on tässä maassa asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu. Suoja on yhtä vahva saavutettiinpa se rekisteröinnillä tai vakiinnuttamisella. Käytännössä kuitenkin rekisteröinti on selkeämpi ja nopeampi tapa turvata merkin haltijan oikeudet. Lisäksi rekisteröidyn merkin puolustaminen loukkauksia vastaan on käytännössä helpompaa ja yksinkertaisempaa, sillä merkin vakiinnuttamisen osoittaminen voi olla hyvin työlästä ja vaikeaa.
 
Tavaramerkkivalvonta

Tavaramerkkeihin liittyy huomattavia taloudellisia intressejä, sillä tavaramerkkimainonta ja merkin pitkäaikainen käyttö luovat tavaramerkille rahallisen arvon. Oman tavaramerkin suojaamisen lisäksi yrityksen kannattaa valvoa, ettei sen omia tavaramerkkejä loukata. Jos toinen yritys on loukannut yksinoikeutta yrityksen tavaramerkkiin, tuomioistuin voi kanteesta kieltää loukkaajaa jatkamasta tai toistamasta tekoaan. Merkin haltijalla on yleensä oikeus saada myös vahingonkorvausta tavaramerkin loukkauksen aiheuttamasta vahingosta. Oman merkin loukkaamisen voi yksinkertaisimmillaan havaita tekemällä säännöllisin väliajoin google-hakuja omalla merkillä.

Nopeus on eduksi

Kun yksinoikeus on saavutettu, kukaan muu kuin merkinhaltija ei saa käyttää tavaroidensa tunnuksena siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä. Etusija on sillä, joka voi vedota aiempaan oikeusperusteeseen eli se, joka on ensimmäiseksi rekisteröinyt tai vakiinnuttanut merkin. Tässä mielessä ja myös lisääntyneiden EU- ja kansainvälisten tavaramerkkien takia yrityksen on hyvä suojata merkkinsä niin varhaisessa vaiheessa kuin mahdollista ja usein jo ennen kuin uutta brändiä edes lasketaan markkinoille.

Juhani Ekuri

osakas, asianajaja