8.3.2023

Tekoäly muuttaa asianajoalan täysin

Tekoälyn käyttö asianajopalveluissa on yleistymässä ja odotetaan, että tämä trendi jatkuu tulevaisuudessa. Nämä teknologiset ratkaisut ovat parantaneet asianajajien työn tehokkuutta ja tarkkuutta sekä vähentäneet kustannuksia.

Tekoäly voi esim. auttaa asianajajia hallitsemaan laajaa tietomäärää tehokkaammin ja tarjota asiakkaille entistä personoidumpia ja tehokkaampia palveluita. Tekoäly voi myös parantaa juridisen päätöksenteon tarkkuutta ja nopeutta, esimerkiksi juridisessa etsinnässä ja juridisten asiakirjojen kirjoittamisessa. Tekoäly myös auttaa automatisoimaan monia asianajotoimistojen rutiininomaisia tehtäviä, mikä vapauttaa lakimiehiä keskittymään enemmän strategisiin tai vaativiin tehtäviin.

Tekoälyn käyttö asianajopalveluissa voi vaikuttaa eri tavalla eri kokoisiin asianajotoimistoihin. Tekoälyn automatisoimat tehtävät, kuten dokumenttien läpikäynti ja juridinen etsintä, voivat tehostaa pienten asianajotoimistojen toimintaa ja parantaa niiden kilpailukykyä. Ne voivat näin ollen vähentää kustannuksia ja parantaa tuottavuutta, ja mahdollistaa pienille asianajajille tarjota asiakkaille vastaavia palveluita kuin suuremmille toimistoille.

Toisaalta, tekoäly voi myös lisätä kilpailua asianajopalveluiden tarjontaa koskien, sillä se voi mahdollistaa isommille toimistoille tarjota asiakkaille entistä tehokkaampia ja personoituja palveluita. Pienemmille toimistoille voi tulla vaikeuksia kilpailla näiden tarjousten kanssa ja siksi se voi vaikuttaa niiden liiketoiminnan tulevaisuuteen.

Tekoälyn kehitys on kuitenkin erittäin nopeaa ja sen soveltamismahdollisuudet lisääntyvät jatkuvasti. Näin ollen muutos saattaa kiihtyä edelleen tulevaisuudessa. Asianajajat ja asianajotoimistot tulevat tarvitsemaan jatkuvaa päivitystä ja koulutusta pysyäkseen ajan tasalla tekoälyn kehityksestä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

Tähän asti jutun on kirjoittanut yhdysvaltaisen OPEN AI -säätiön nettipohjainen tekoälysovellus. Sen tekemiseen meni minuutti. Kun olen viime viikkoina leikkinyt tekoälyn kanssa, ovat silmäni avautuneet sille, miten tekoäly tulee mullistamaan työni kokonaan lähivuosina. Tekoäly muuttaa asianajoalaa tulevina vuosina enemmän, kuin nyt voimme edes ymmärtää.

Tekoälyn käytöllä tulee olemaan merkittävä vaikutus kaikkeen asianajotyöhön rahoitussopimuksista konkurssipesän hoitamiseen. Toivon, että tämä on ratkaisu myös tuomioistuinten pitkiin käsittelyaikoihin Suomessa. Muutos johtaa myös siihen, että siirrymme vanhanaikaisesta tuntiperusteisesta laskutuksesta työn arvon laskuttamiseen. Kaikki tämä edellyttää asianajajilta jatkossa kovin erilaisia ominaisuuksia ja työnteon otetta kuin ennen. Ennen kaikkea tämä edellyttää rohkeutta ja uteliaisuutta kokeilla uutta. Itse kiinnitin tekoälyrobotin internetselaimeni yläpalkkiin ja yritän löytää keinoja hyödyntää jo tätä versiota tekoälystä työssäni päivittäin.

Mirja Ropo