15.1.2021

Tieliikennelain kokonaisuudistus

Uusi tieliikennelaki astui voimaan 1.6.2020. Liikennesäännöt ovat pysyneet uuden lain myötä pääasiassa ennallaan. Uudella lailla on kuitenkin monin keinoin tavoiteltu turvallisuutta ja sujuvuutta liikenteeseen sekä samalla on haluttu luoda edellytykset myös liikenteen digitalisoitumiselle.

Uusi laki on vapauttanut joitakin säännöksiä, mutta toisaalta se on kasvattanut tienkäyttäjän vastuuta liikenteessä. Esimerkiksi pysäköinti ja pysäyttäminen on muutoksen myötä sallittua taajamissa kaksisuuntaisilla teillä myös tien vasemmalle puolelle. Edellytyksenä on, ettei se vaaranna tai haittaa muuta liikennettä. Lisäksi kaistanvalintaa on vapautettu. Jos risteävällä ajoradalla on ajosuunnassa useampia ajokaistoja, risteyksestä on sallittua poistua sopivinta ajokaistaa käyttäen muu liikenne huomioon ottaen.

Uudistuksen myötä matkailuautojen ja pakettiautojen ajoneuvokohtaiset nopeusrajoitukset ovat poistuneet. Tie- tai aluekohtaiset nopeusrajoitukset koskevat siten niitäkin. Lisäksi enintään 750 kilogramman painoista jarrutonta perävaunua vetävä henkilö- tai pakettiauto saa ajaa 80 kilometrin tuntivauhdin sijaan 100 kilometrin tuntivauhtia.

Uuden tieliikennelain myötä on teiden varsilla voinut huomata useita uusia liikennemerkkejä. Myös osa vanhoista merkeistä on saanut uuden yksinkertaisemman ilmeen. Osalla tiemerkintöjä koskevilla muutoksilla on jopa kymmenen vuoden siirtymäaika, joten sekä uusia että vanhoja merkkejä voi näkyä vielä pitkään.

Uutena sanktiona tietyistä liikennerikkomuksista saadaan vastaisuudessa määrätä liikennevirhemaksu. Vaikka uudistus toi mukanaan vapauksia ja tienkäyttäjien ennakointivelvollisuuden, on edelleen jokaisen tienkäyttäjän velvollisuutena noudattaa liikennesääntöjä vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Larissa Salo

juristi