21.2.2022

Tunnetko vakuutusten tarjoamisen pelisäännöt?

Lokakuussa vuonna 2018 voimaan tulleella lailla vakuutusten tarjoamisesta (”vakuutuslaki”) implementoitiin Euroopan parlamentin ja neuvoston vakuutuksen tarjoamisesta annettu direktiivi. Vaikka vakuutuslaki asettaa laajakantoisia velvollisuuksia vakuutuksia tarjoaville tahoille, ei lainsäädännön sisältö ole suinkaan aina selvä ja tuttu alan toimijoille.
Lakia sovelletaan vakuutusten tarjoamisen aloittamiseen ja harjoittamiseen. Vakuutusten tarjoamisella tarkoitetaan pääsääntöisesti vakuutussopimuksen valmistelua, vakuutussopimusta koskevan henkilökohtaisen suosituksen ja vakuutussopimusta koskevien muiden tietojen antamista, vakuutussopimuksen tekemistä ja avustamista vakuutussopimuksen hoitamisessa ja täyttämisessä. Aika laaja määritelmä, eikö?

Lain käsitteiden lavealla määrittelyllä on haluttu saada yhä useampi toimija vakuutusten tarjoamista koskevien pelisääntöjen piiriin. Lakia saatetaan soveltaa esimerkiksi kaskovakuutuksia markkinoiviin autoliikkeisiin ja muihin sellaisiin toimijoihin, jotka toimivat sivutoimisesti vakuutusyhtiön lukuun vaikkapa vakuutusyhtiön vakuutustarjontaa esitellen.

Riippuen toiminnan laadusta ja laajuudesta, saattaa myös tällaisille sivutoimisille vakuutusasiamiehille syntyä rekisteröintivelvollisuus, minkä lisäksi toiminnalle saatetaan esimerkiksi asettaa erityisiä hyvämaineisuuteen ja ammattipätevyyteen liittyviä vaatimuksia.

Finanssivalvonta valvoo vakuutuslain soveltamista ja kieltää tarvittaessa lain vastaisen toiminnan harjoittamisen, minkä lisäksi myös seuraamusmaksu saattaa tulla kyseeseen tietyissä tilanteissa. Mikäli vakuutusten tarjoaminen on siten edes jollain tasolla linkittynyt harjoittamaasi yritystoimintaan, on syytä tutustua tätä koskevan lainsäädännön sisältöön.