Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Vuosiloman sairauskarenssi poistui

Lomansa aikana sairastuneella työntekijällä on nykyisin oikeus saada vuosilomaa siirrettyä jo ensimmäisestä sairauspäivästä lukien, eikä sairastumisesta loman aikana seuraa enää seitsemän päivän karenssia. Karenssipäivien poistoa koskeva lainmuutos tuli voimaan 1.10.2013, joten kesälomien osalta se on tullut sovellettavaksi ensimmäistä kertaa tänä kesänä.

Loman siirto-oikeus koskee vain lakisääteistä vuosilomaa. Se tarkoittaa enintään 24 päivän lomaa alle vuoden jatkuneissa työsuhteissa ja 30 päivän lomaa yli vuoden jatkuneissa työsuhteissa. Siirto-oikeus ei koske työ- tai virkaehtosopimuksessa sovittuja lakisääteisen loman ylittäviä loman osia, vaan niiden osalta työehtosopimuksen osapuolilla on oikeus sopia karenssipäivistä. Myöskään lomarahan vaihtamisesta saatuja vapaapäiviä siirto-oikeus ei koske. Jotta vuosiloman siirtämisestä ei synny epäselvyyksiä, vuosilomakirjanpitoon on merkittävä tarkkaan, mitä lomaa työntekijä kulloinkin pitää.

Halutessaan käyttää siirto-oikeutta työntekijän tulee sairastuttuaan esittää työnantajalle viivytyksettä pyyntö loman siirtämisestä sekä luotettava selvitys työkyvyttömyydestä. Yrityksissä on kiinnitettävä huomiota siihen, kenelle ja miten pyyntö vuosiloman siirtämisestä toimitetaan. Työnantajalla on oikeus saada työkyvyttömyydestä lääkärintodistus, vaikka yrityksen käytäntönä muutoin olisikin, ettei lyhyistä poissaoloista vaadita todistusta.

Loman siirtyessä työntekijä on sairauslomalla ja hänelle maksetaan sairausajan palkkaa. Sairausajan päätyttyä työntekijä jatkaa lomaansa, ja loma päättyy alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Sairauden takia pitämättä jääneet lomapäivät määrätään pidettäväksi myöhemmin. Työnantajalla on oikeus määrätä siirtyneen loman ajankohta vuosilomalain mukaisesti. 

 

Lisätty 26.9.2014