26.2.2020

Uudella tavalla varmuutta verotukseen – ennakollinen keskustelu

Verohallinto tarjoaa yrityksille mahdollisuuden saada varmuutta epäselvään verotusta koskevaan kysymykseen uudella tavalla ennakollisen keskustelun avulla. 

Perinteisesti varmuutta verotukseen on haettu tekemällä ennakkoratkaisupyyntö verottajalle. Ennakkoratkaisu on maksullinen ja edellyttää selvyyttä siitä, kuinka asia aiotaan ratkaista. Ennakollinen keskustelu on joustava ja nopea tapa selvittää yrityksen verokohtelu erityiskysymyksessä. Verohallinto ei peri ennakollisesta keskustelusta maksua.

Kenelle ja miten?
Verohallinto tarjoaa ennakollista keskustelua yrityksille. Ennakollinen keskustelu järjestetään vaikeissa verotusta koskevissa kysymyksissä, joihin ei ole löydettävissä selkeää vastausta Verohallinnon ohjeistuksista ja tavanomaisesta neuvonnasta. Tyypillinen ennakollisen keskustelun aihe on erilaiset yritysjärjestelyt.

Ennakollinen keskustelu aloitetaan toimittamalla Verohallintoon hakemus ennakolliseen keskusteluun. Hakemuksessa verovelvollinen esittää yksityiskohtaisesti suunnitellun tapahtuman, jota verokysymys koskee. Jo hakemusvaiheessa on hyvä tuoda esille kaikki asiaan vaikuttavat seikat ja oma näkemys asian verotuksellisesta käsittelystä ja niistä seikoista, jotka erityisesti aiheuttavat epävarmuutta.

Verohallinto perehtyy toimitettuun hakemukseen, minkä jälkeen Verohallinto järjestää asiasta keskustelun. Keskustelun kuluessa hakija voi esittää Verohallinnolle eri vaihtoehtoja sille, kuinka se voisi asian järjestää ja Verohallinto antaa tietoa hakijalle eri vaihtoehtojen verovaikutuksista. Verohallinnosta paikalla on kaksi asiantuntijaa.

Jos ennakollisessa keskustelussa esille tulleista asioista on olemassa vakiintunutta verotus- tai oikeuskäytäntöä, keskustelun tuloksena Verohallinto antaa keskustelusta muistion. Jos asiassa ei ole selkeää käytäntöä tai jos Verohallinto ja hakija ovat erimielisiä siitä, kuinka asia tulisi ratkaista, Verohallinto ei jätä asiaan muistiota. Tällöin asiassa on edelleen mahdollista tehdä esimerkiksi ennakkoratkaisuhakemus.

Samoin kuin ennakkoratkaisussa, on ennakollisessa keskustelussa hakijalla velvoite ja intressikin esittää kaikki asiaan vaikuttavat seikat ja selvitykset ja toimittaa Verohallinnolle kattava selvitys asiasta. Verovelvollinen voi myöhemmin vedota asiassa annettuun muistioon vain, jos keskustelun yhteydessä on annettu kaikki tieto oikeana ja järjestely tehdään keskustelumuistiossa kuvatulla tavalla. Verohallinto tutkii verotuksen toimittamisen yhteydessä ennakolliseen keskusteluun liittyvän asian. Verovelvollisen verotuksen voidaan odottaa toimitettavan muistiossa kerrotuin tavoin vain, jos verovelvollisen olosuhteet jälkikäteenkin arvioituna vastaavat ennakollisessa keskustelussa aiemmin kuvattua.

Tervetullut uudistus
Verohallinto tarjosi aikaisemmin ennakollista keskustelua vain konserniverokeskuksen asiakkaille. Vuonna 2018 Verohallinto laajensi mahdollisuuden ennakolliseen keskusteluun koskemaan myös muita yritysveroasiakkaita. Ennakollinen keskustelu nopeuttaa sitovan ratkaisun saamista verokysymykseen verrattuna perinteiseen kirjalliseen ennakkoratkaisuprosessiin. Se on myös joustava tapa saada ohjausta, sillä hakijan suunnitelma toimista saa muuttua keskustelun aikana.

Ennakollinen keskustelu on osa Verohallinnon ohjausta. Menettely pohjautuu verotusmenettelylakiin, eikä asiasta ole säädetty erillistä lainsäädäntöä. Ennakollinen keskustelu on yksi niistä monista Verohallinnon uudistuksista, jotka osoittavat, että Verohallinto on viranomaisista etulinjassa ja innovatiivisesti uudistamassa toimintojaan. Uudistus tekee verotukseen liittyvien asioiden käsittelystä verovelvollisellekin mielekästä.

Ennakollinen keskustelu on siksikin piristävä poikkeus nykymaailmassa, että digitalisaation aikana se lisää henkilökohtaista kanssakäymistä viranomaisen kanssa. Ennakollinen keskustelu ei sovi kaikkiin tilanteisiin, mutta soveltuessaan sitä kannattaa hyödyntää.