8.10.2013

Vapaaehtoinen saneeraus

Kun yrityksellä on taloudellisia vaikeuksia, on järkevää ensiksi omin toimenpitein pyrkiä vaikuttamaan asioiden paranemiseen. Resurssien mitoittaminen mahdollista kysynnän pienenemistä silmällä pitäen sekä aktiivinen yhteydenpito velkojiin voivat olla riittäviä toimia ilman, että yrityssaneerauslain mukaiseen menettelyyn tarvitsee ryhtyä konkurssista puhumattakaan.

Ongelman tunnistaminen

Samoin kuin ihminen usein kieltää kehossaan olevan sairauden olemassaolon, yrityksen hallinto saattaa ummistaa silmänsä yritystä kohdanneilta taloudellisilta vaikeuksilta. Ongelmaa ei aidosti nähdä tai sitä ei haluta nähdä. Jatketaan härkäpäisesti yrityksen toimintaa samalla tavoin kuin hyvinä aikoinakin ilman, että muuttuvien olosuhteiden mukaan pyrittäisiin tekemään ongelmille jotain. Samoin kuin ihmiskehon sairauksien hoitaminenkin vaatii usein lääkäriä ja oireiden hoitaminen saattaa aiheuttaa kipua, samoin myös yritystoiminnassa ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen ja varautuminen yritystä koskeviin kipuihin saattaa olla järkevää ongelmien voittamiseksi. Omille asioilleen sokeutuu ja ongelman havaitsemiskyky kärsii. Ulkopuolinen asiantuntija näkee ongelmat helpommin ja auttaa ja rohkaisee yrityksen johtoa toimimaan ongelmatilanteessa. Ilman ongelman tunnistamista sitä ei voida parantaa.

Resurssien mukauttaminen

Laskevassa kysyntätilanteessa resursseja saattaa olla pakko mukauttaa toiminnan kannattavuuden säilyttämiseksi. Liioista resursseista esimerkiksi tuotantokapasiteetin suhteen saattaa olla järkevä hankkiutua eroon, samoin työvoiman lomauttaminen tai jopa pysyvä vähentäminen saattavat olla keinoja, joita ilman vaikeudet eivät poistu. Samoin kuin ihmiskehossa joudutaan joskus tekemään leikkauksia, myös yritystoiminnassa näin on joskus välttämätöntä toimia. Turhien rönsyjen karsiminen ja keskittyminen olennaiseen ovat kannattavuuden avaintekijöitä. Paitsi kysyntätilanteen muutokset myös ongelmalliset henkilösuhteet saattavat vaatia puuttumista tilanteeseen. Mikäli yrityksellä muutenkin on vaikeuksia, saattavat johdon voimavarat vain olla vähissä vaikeisiin ja kiusallisiin asioihin puuttumiseen.

Maksuvaikeudet

Kannattavuuden heikkeneminen saattaa johtaa maksuvaikeuksiin. Liian usein toimitaan niin, että ilman yhteydenpitoa velkojiin laskuja maksetaan myöhässä, jolloin varmasti aiheutetaan vähitellen kasvavaa negatiivista mielialaa velkojien keskuudessa. Olemalla rohkeasti yhteydessä velkojiin ja neuvottelemalla maksuista, saadaan aina aikaan parempi lopputulos kuin pistämällä päätä pensaaseen. Asiantuntijoiden käyttö tässäkin tilanteessa on paikallaan, sillä on olemassa hyviä kokemuksia siitä, että kun ollaan yhteydessä kaikkiin päävelkojiin, nämä useinkin saattavat suostua ns. rauhoitussopimuksiin eli sovitaan velkojen maksun lykkäämisestä ja taataan yritykselle toimintarauha parempia aikoja odotellessa. Tämä vapauttaa johdon resurssit muiden asioiden hoitamiseen ja pois murehtimasta likviditeettiongelmia.

Velkojien tasapuolinen kohtelu ja ongelmien avoin kertominen tuottavat usein positiivisen lopputuloksen. Tällöin vältytään hallitsemattomilta velkomustilanteilta ja pidetään velkojat rauhallisina. Ei kannata lähteä sille tielle, että maksetaan sille, joka pitää suurinta meteliä, koska silloin ajaudutaan kierteeseen, mikä voi johtaa korkeisiinkin lisäkuluihin ja joka tapauksessa aiheuttaa velkojien keskinäisen epätasapuolisuuden, mikä toimii aikapommin tavoin eikä koskaan ole yritykselle edullista.

Toimi ennen kuin on pakko

Silloin, kun ongelmien ratkaisut jäävät aivan viime tippaan, on usein jo menetetty monta sellaista asiaa, jotka olisi voitu saavuttaa, kun toimenpiteisiin olisi ryhdytty ajoissa. Tunnista siis ongelmat, älä arkaile käyttää asiantuntijoita ja tartu härkää sarvista ajoissa. Mikäli vapaaehtoiset toimenpiteet eivät auta, on yrityssaneerauslainmukainen saneerausmenettely käyttökelpoinen keino, joka antaa mahdollisuuden jatkaa toimintaa vaikeissakin tilanteissa ilman, että sitä tarvitsee lopettaa joko vapaaehtoisesti tai konkurssin kautta.

Harri Lukander

asianajaja