7.2.2017

Yrityssaneerauksen ei tarvitse kestää kuukausia

Taloudellisissa vaikeuksissa olevan tai niihin joutumassa olevan yrityksen pelastaminen yrityssaneerausmenettelyn avulla koetaan usein kovin hitaaksi ja kalliiksikin menettelyksi, josta saattaa koi-tua yritykselle myös imagohaittaa ja konkreettisia ongelmia suhteessa sidosryhmiin. Ongelmat johtuvat usein siitä, että yrityssaneeraukseen hakeudutaan liian myöhään kovalla kiireellä ja puutteellisesti valmistautuneena. Saneeraushakemuksen valmistelun aloittamisesta siihen hetkeen, kun saneerausohjelma käräjäoikeudessa vahvistetaan, kuluu yleensä yli puoli vuotta, usein vuodenkin verran.

Saneerauskäytännössä ei aina muisteta, että laki antaa puitteet huomattavasti nopeampaankin menettelyyn. On jopa mahdollista, että tuomioistuin vahvistaa saneerausohjelman samana päivänä, kun saneeraushakemus on tuomioistuimelle jätetty.

Nopeutetun menettelyn käyttäminen edellyttää käytännössä kolmea seikkaa:

  1. suurimpiin velkojiin otetaan yhteyttä ajoissa, kerrotaan tilanne avoimesti ja päästään yksimielisyyteen yrityksen saneerauskelpoisuudesta sekä saneerauskeinosta
  2. yrityksen kassavirta riittää uusien velkojien maksamiseen tai yrityksen käyttöpääoma pystytään muutoin turvaamaan ja
  3. yrityksen taloushallinto ja kirjanpito ovat kunnossa.

Mikäli nämä edellytykset täyttyvät, voidaan edetä niin, että yritys ja suurimmat velkojat sopivat asiantuntijasta, joka valmistelee saneerausohjelman mahdollisimman pitkälle valmiiksi jo ennen kuin varsinaista saneeraushakemusta käräjäoikeudelle edes toimitetaan. Lisäksi sovitaan tilintarkastajas-ta tai muusta asiantuntijasta, joka tekee selvityksen yrityksen taloudellisesta asemasta.

Jos suurimpien velkojien kanssa on tällä tavoin päästy eteenpäin, valmistelija tai yritys ottaa yhteyttä muihinkin velkojiin, joiden hyväksyntää saneerausohjelman nopea vahvistaminen lain mukaan edellyttää. Tällaisia ovat ne velkojat, joiden saatavat ovat yhteensä vähintään 80 % velkojien saatavien kokonaismäärästä, sekä jokainen sellainen velkoja, jonka saatavan määrä on vähintään 5 % velkojien saatavien kokonaismäärästä.

Kun valmistelija on saanut saneerausohjelmaluonnoksen valmiiksi ja suurimmat velkojat ovat sen hyväksyneet, valmistelija tekee käräjäoikeudelle saneeraushakemuksen. Hakemukseen liitetään saneerausohjelmaluonnos. Jos jo tässä vaiheessa kaikki tunnetut velkojat ovat hyväksyneet ohjelmaluonnoksen, hakemuksessa voidaan pyytää tuomioistuinta välittömästi vahvistamaan saneerausohjelma. Selvittäjää ei tällöin tarvita lainkaan.

Jos kaikkien velkojien suostumusta ei ole, pyydetään selvittäjän määräämistä. Järkevää on, että valmistelija määrätään selvittäjäksi. Selvittäjä voi heti ilmoittaa velkojille, että suurimmat velkojat ovat saneerausohjelmaluonnoksen jo hyväksyneet ja että ohjelmaehdotus voidaan lähettää velkojille lausuman antamista varten heti kun tarkat tiedot kaikkien velkojen määristä on saatu. Tällä menettelyllä ohjelma saadaan yleensä vahvistetuksi 1-2 kuukaudessa.

Matti Kökkö

osakas, asianajaja