8.10.2013

Yrityssaneeraus – vakavasti otettava vaihtoehto

Yrityssaneeraus on merkittävä apuväline taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneille yrityksille. Yrityssaneerauksella tarkoitetaan tuomioistuimen päätöksen perusteella toteutettavaa saneerausmenettelyä, jonka aikana yritykselle luodaan useita vuosia kestävä saneerausohjelma.

Saneerausohjelmaan sisältyy yrityksen velkavastuiden uudelleenjärjestelyjä sekä yrityksen toimintaan liittyvä ehtoja. Keskimäärin ehkä noin puoli vuotta kestävää saneerausmenettelyä varten yritykselle määrätään selvittäjä, jona useimmiten toimii asianajaja. Selvittäjän olennaisin tehtävä on juuri saneerausohjelman laatiminen. Tuomioistuin vahvistaa saneerausohjelman, mikäli ohjelma saa riittävän kannatuksen velkojilta.

Yrityssaneeraukseen turvaudutaan useimmiten silloin, kun yrityksen vaikeudet ovat jo kasaantuneet siinä määrin, etteivät vapaaehtoiset järjestelyt ole enää mahdollisia ja lähitulevaisuudessa häämöttää ehkä välitönkin uhka konkurssista. Kokemus kuitenkin osoittaa, että yrityssaneerauksella on sitä paremmat mahdollisuudet onnistua, mitä varhaisemmassa vaiheessa taloudellisen tilanteen heikentymisen jälkeen saneeraukseen hakeudutaan. Ajoituksen lisäksi toinen korostettava seikka on avoin yhteydenpito merkittäviin velkojiin heti saneeraushakemusta valmisteltaessa. Yrityssaneerauksen onnistuminen ei milloinkaan ole mahdollista ilman, että huomattava osa velkojista puoltaa saneerausohjelman vahvistamista. Tämän vuoksi mahdollisimman hyvien suhteiden ylläpitäminen velkojiin on ensiarvoisen tärkeää.

Yrityssaneerauslainsäädäntöä on erityisesti yritysmaailmassa arvosteltu sen vuoksi, että yrityssaneerauksen kohteeksi päässeen yrityksen on katsottu saavan muihin yrityksiin nähden oikeudetonta kilpailuetua, kun sen velkoja on saneerauksessa leikattu. Onkin täysin ymmärrettävää, että yrityksen velkavastuiden vähentäminen herättää ärtymystä esimerkiksi kilpailijassa, joka huolehtii velvoitteistansa täysimääräisesti. Asiaa voidaan kuitenkin lähestyä myös toisesta näkökulmasta; jos yrityssaneerausta ei olisi toteutettu, vaihtoehtona olisi todennäköisesti ollut konkurssi. Varsin usein yrittäjän liiketoiminta ei suinkaan pääty yrityksen konkurssiin, vaan liiketoimintaa jatketaan konkurssin jälkeen uuden yrityksen puitteissa, joka aloittaa ns. puhtaalta pöydältä. Tämä, jos mikä, on kilpailijan näkökulmasta epätervettä.

Yrityssaneerauksessa toiminta jatkuu entisen yrityksen puitteissa ja yrityssaneerauksen tulee aina johtaa velkojien kannalta konkurssia parempaan lopputulokseen. Muussa tapauksessa saneerausohjelmaa ei voida vahvistaa. Yrityssaneeraus kohtelee velkojia myös varsin tasapuolisesti. Vielä on syytä huomauttaa, että yrityssaneerauksen toteuttajaksi eli selvittäjäksi määrättävän henkilön tulee aina nauttia velkojien luottamusta. Yrityssaneeraus ei siis ole yritykselle mikään ”lottovoitto”, mutta se antaa sekä yritykselle että sen velkojille mahdollisuuden selvitä taloudellisista ongelmista tavalla, jonka pitää kohdella kaikkia osapuolia tasapuolisesti ja paremmin kuin konkurssi.

Matti Kökkö

osakas, asianajaja