Blogi

25.4.2018

Missä määrin vappuna saa nauttia simaa vahvempaa?

Missä määrin vappuna saa nauttia simaa vahvempaa? Huhtikuun viimeisenä iltapäivänä kellon lyödessä kuusi täyttyy Turun Taidemuseonmäki valkoisista lakeista, riemun kiljahduksista sekä poksahtelevista pulloista ja sihahtelevista tölkeistä. Alkoholi on kiistaton osa suomalaisen valtavirran vapunviettoa. Koska vappua kokoonnutaan tyypillisesti viettämään kaupunkien keskustoihin - räntäsateen sallimissa rajoissa tosin - saattaa herätä kysymys alkoholinkäytön lainmukaisuudesta julkisella paikalla ja virkavallan mahdollisesta puuttumisesta kyseiseen toimintaan. Ja vaikkei tämä kysymys heräisikään, on vappukansan kuitenkin hyvä olla tietoinen siitä, missä menevät lainmukaisuuden rajat.

18.12.2017

Alkoholin etämyynti – sallittua vai kiellettyä?

Perjantaina 15.12.2017 eduskunta on äänestänyt vähittäiskaupoissa myytävien alkoholijuomien prosenttirajan nostosta. Äänestyksen tulos oli 98 – 94. Tämä tarkoittaa sitä, että prosenttiraja nostetaan 5,5 prosenttiin. Päätös ei kuitenkaan vielä ole lopullinen, koska eduskunta ei hyväksynyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöä sellaisenaan ja asia meni vielä suuren valiokunnan käsiteltäväksi. Suuri valiokunta ilmoitti kokoonnuttuaan yhtyvänsä eduskunnan täysistunnon päätökseen. Tämän lisäksi asiasta lopullisen päätöksen saaminen edellyttää vielä toista äänestystä. Tällöin kansanedustajia sitoo kuitenkin ryhmäkuri, jolloin eri tuloksen saamisen ei pitäisi olla mahdollista.