Blogi

5.3.2021

Maahantuontiverojen ABC nettishoppailijalle – huomaa myös heinäkuussa voimaan astuva muutos enintään 22 euron arvoisten lähetysten verovapauden poistumisesta

Ihmiset tekevät yhä useammin ostoksensa verkossa, ja nykyään pelkästään kotimaisten verkkokauppojen valikoima on hyvin laaja. Usein etsimänsä löytääkin kotimaisesta verkkokaupasta. Toisinaan mielessä on kuitenkin harvinaisempi tuote tai vaikkapa juuri markkinoille saapunut uutuus, jonka perässä etsintä täytyy ulottaa ulkomaisiin verkkokauppoihin. Joskus myös halvempi hinta houkuttelee tekemään tilauksen mieluummin ulkomailta. Kun tuote on klikattu ostoskoriin, kannattaa kuitenkin pysähtyä hetkeksi miettimään, mistä maasta tuleva tilaus onkaan tulossa ja mahdollisia lisäkustannuksia maahantuontiverojen muodossa.

12.6.2018

Muutoksia verkkokauppojen arvonlisäverotukseen

Muutoksia verkkokauppojen arvonlisäverotukseen Hallitus on esittänyt lainmuutoksia, joilla pantaisiin täytäntöön EU-lainsäädäntöä rajat ylittävästä sähköisestä kuluttajakaupasta. Muutosten avulla yritysten hallinnollinen taakka ja sen myötä yritysten rajat ylittävä kaupankäynti helpottuisivat. Helpotusta tulisi etenkin pienille yrityksille, sillä EU:n sisäisessä rajat ylittävässä myynnissä otettaisiin käyttöön ns. 10.000,00 euron raja. Yhteen Euroopan unionin jäsenvaltioon sijoittautuneiden myyjien muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneille kuluttajille myymien radio- ja televisiolähetyspalvelujen, sähköisten palvelujen ja telepalvelujen verotuspaikka olisi myyjän valinnan mukaan nykyisen ostajan sijoittautumisvaltion asemesta myyjän sijoittautumisvaltio, mikäli näiden myyntien kokonaisarvo olisi kalenterivuonna enintään 10 000 euroa.

22.1.2016

Arvonlisäverotuksen kuulumisia tammikuussa 2016

Vuoden 2016 alussa voimaan tulleilla arvonlisäverolain muutoksilla on korotettu arvonlisäverotuksessa sovellettavan vähäisen liiketoiminnan ja siihen liittyvän alarajahuojennuksen euromääräisiä rajoja. Myös Verohallinto on päivittänyt arvonlisäveroa koskevaa ohjettaan voimaan tulleiden lakimuutosten johdosta. Verovelvollisuuden alaraja on nostettu 8 500 eurosta 10 000 euroon. Tämän lisäksi verovelvollisuuden alarajaan liittyvän verohuojennuksen yläraja on nostettu 22 500 eurosta 30 000 euroon. Arvonlisäverovelvollinen voi siis saada huojennusta, jos liikevaihto on 10 000 euron ja 30 000 euron välillä. Jos yhtiön liikevaihto on enintään 10 000 euroa, saa yhtiö huojennuksena koko tilikaudelta tilitettävän arvonlisäveron ja jos liikevaihto on puolestaan yli 10 000 euroa, mutta silti alle 30 000 euroa, saa yhtiö huojennuksen osasta arvonlisäveroa. Uusia euromääräisiä rajoja sovelletaan aikaisintaan 1.1.2016 alkavalta tilikaudelta lähtien.