Blogi

8.11.2022

KKO:n ennakkopäätös asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen soveltamisesta

Uudessa 25.10.2022 annetussa ratkaisussa KKO 2022:59 oli kyse siitä, että asunto-osakeyhtiö X:n yhtiöjärjestyksessä oli määrätty, että jos autotallien hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistusoikeus siirtyy muulta omistajalta kuin yhtiöltä, osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa osake kaikissa muissa saannoissa paitsi, kun osake siirtyy samassa yhteydessä, kun samalle luovutuksensaajalle siirretään yhtiön asuinhuoneiston tai liikehuoneiston hallintaan oikeuttava osake. Yhtiöjärjestyksen mukaan lunastus ei tule kysymykseen myöskään, jos autotallien hallintaan oikeuttavat osakkeet siirtyvät perintönä, testamentilla tai pesänjaossa avio-oikeuden nojalla tai kun ne siirtyvät puolisolle, lapselle tai lapsenlapselle. Sellaisia saantoja, joissa saajana olisi nykyinen osakkeenomistaja, ei ollut erikseen mainittu X:n yhtiöjärjestyksen määräyksessä.

23.2.2022

Asunto-osakeyhtiön hallituksesta ja sen vastuusta

Asunto-osakeyhtiöllä on oltava hallitus, joka huolehtii yhtiön hallinnosta sekä kiinteistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa myös siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

16.12.2021

Paloturvallisuus taloyhtiössä – tiedosta vastuut

Joulu on jo nurkan takana ja joulutunnelmaa luodaan kotiin kynttilöillä, jouluvaloilla ja muilla koristeilla. Kodin koristelussa on kuitenkin hyvä muistaa paloturvallisuus. Kynttilöitä ei pidä jättää palaamaan ja jouluvalotkin on syytä sammuttaa kotoa poistuessa. Myös palovaroittimien toimivuus on hyvä tarkistaa, sillä taloyhtiössä huoneiston haltijan, oli hän sitten vuokralainen tai osakas, velvollisuutena on huolehtia huoneistonsa paristokäyttöisestä palovaroittimesta ja sen toimivuudesta. Jos palovaroitinjärjestelmä on kytketty sähköverkkoon, kunnossapitovastuu kuuluu kuitenkin taloyhtiölle.

7.9.2021

Korvausvastuusta ja ilmoittamisvelvollisuudesta asunto-osakeyhtiössä

Korkein oikeus on kesällä 2021 antanut mielenkiintoisen asunto-osakeyhtiön kunnossapitoa koskevan ennakkoratkaisun KKO 2021:35.

14.6.2021

Hovioikeuden ratkaisu lemmikinomistajan vastuusta – kissa aiheutti yli 10.000 euron vesivahingon

Tuomioistuimessa joudutaan toisinaan pohtimaan mitä erikoisempia tilanteita. Turun hovioikeus joutui tänä vuonna pähkäilemään Maine Coon –kissojen luonnetta ja sen yhteyttä aiheutuneeseen vesivahinkoon, jonka oli näytetty aiheutuneen kantajan kissan toimesta. Kissan aiheuttaman vesivahingon remonttikulut nousivat yli 10.000 euroon. Hovioikeus antoi ratkaisunsa asiassa 4. kesäkuuta.

16.4.2021

Hallitus esittää jatkoa osakeyhtiöissä, asunto-osakeyhtiöissä, osuuskunnissa ja yhdistyksissä järjestettävien kokousten erityisjärjestelyille

Viime keväänä Suomessa siirryttiin muun maailman tapaan hoitamaan niin opintoja, töitä kuin erilaisia tapaamisiakin etäyhteyksin. Kaikenlaista kokoontumista tuli välttää, mikä aiheutti myös huolenaiheen siitä, miten erilaisten lakisääteisten ja sääntömääräisten kokousten järjestäminen voitaisiin korona-aikana turvata. Ongelman ratkaisemiseksi keväällä 2020 säädettiin laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi (290/2020). Tarkoituksena oli turvata yhteisöjen päätöksenteon häiriöttömyys koronaepidemian aikana terveydensuojeluvaatimusten mukaisesti.

20.1.2021

Asunto-osakeyhtiön lunastuslausekkeen muotoilu vaatii tarkkuutta

Ei ole yhdentekevää millä sanamuodoilla yhtiöjärjestykseen kirjataan asioita. Ajattelemattomuus ja ristiriita sen välillä, kuinka asian on ajateltu menevän ja toisaalta sen kanssa, kuinka asia on yhtiöjärjestykseen kirjattu, saattaa johtaa yllättäviin tilanteisiin. Tällaisesta oli kyse melko tuoreessa taloyhtiön lunastusriidassa, jota ratkaistiin sekä käräjä-, että hovioikeustasolla. Kyse oli siitä, syntyikö muille osakkaille lunastusoikeus, kun kyse oli kahden osakkaan välisestä autopaikan kaupasta.

13.12.2019

Varo vaaraa!

Asianajajamme Petri Arnamo kirjoitti blogissamme keskiviikkona liukastelusta taloyhtiön pihalla ja siitä (mahdollisesti) aiheutuvasta korvausvastuusta. Taloyhtiön pihan hiekotukseen ja lumitöihin liittyy varsin merkittävästi myös kiinteistöjen kattojen huolto. Vaikka sade onkin tällä hetkellä vielä nestemäistä, ja lumitilanne pysyttelee nollan tuolla puolen, on asiaa hyvä pohtia jo ennen kinosten muodostumista.

7.6.2019

Vastikkeen alentaminen asunto-osakeyhtiössä osakkeenomistajan aikaisemmin suoritettaman remontin vuoksi

Käsittelen tässä lyhyessä blogissa asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajan vastikkeen alentamista. Vastikealennuksesta käytetään vakiintuneesti sekä asunto-osakeyhtiölain esitöissä että oikeuskirjallisuudessa myös termejä hyvitys ja hyvittäminen. Asunto-osakeyhtiölain (22.12.2009/1599, ”AsOYL”) 6 luvun 32 §:ssä säädettään tilanteesta, missä asunto-osakeyhtiön osakkeenomistaja voi olla oikeutettu vastikkeensa alentamiseen, mikäli tämän hallitsemassa huoneistossa on jo tehty vastaava kunnossapito- tai uudistustyö, jonka yhtiö aikoo toteuttaa vastikevaroin katettavana hankkeena.

30.11.2017

Hercule Poirot liukastelee

Muutin uuteen kotiin viime vuoden keväällä. Tiesin jo osaketta hankkiessani, että taloyhtiössä oli tapana, että asukkaat huolehtivat kiinteistön huollosta ja kunnossapidosta itse. Vastuuviikot on jaettu asukkaiden kesken. Kahdeksan huoneistoa, vuodessa 52 viikkoa. Se tekee 8 viikkoa talonmiehen työtä minulle. Ajattelin, että ei se nyt niin paha voi olla. Kyllä minä siitä selviän.

30.8.2017

Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus asunto-osakeyhtiöissä

Asunto-osakeyhtiön toiminnassa osakkeenomistajien yhdenvertaisuus on keskeinen periaate. Laissa todetaan osakkeenomistajien yhdenvertaisuudesta, että kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Sellaista päätöstä ei saa tehdä, eikä sellaiseen toimenpiteeseen ryhtyä, josta voi aiheutua jollekin osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.

20.3.2017

Teettämisoikeus asunto-osakeyhtiölain mukaan

Muutama viikko takaperin asianajajamme Petri Arnamo pureutui blogissamme siihen, miten asunto-osakeyhtiön ja osakkeenomistajan välisen kunnossapitovastuun jakautuminen voi joskus olla hankalaa ja riitaisaakin. Lähtökohtaisesti siis yhtiö vastaa osakehuoneistojen rakenteista ja eristeistä sekä niiden perusjärjestelmistä, kuten sähköstä ja vedestä. Osakkeenomistajan vastuulle taas kuuluvat huoneiston sisäosat. Mitä sitten, jos jompikumpi ei suostu korjaamaan vastuullensa kuuluvaa huoneiston osaa? Mitä keinoja yhtiöllä tai osakkeenomistajalla tällöin on käytettävissään?

7.3.2017

Asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuu

Kunnossapitovastuun jakautumisesta osakkeenomistajan ja taloyhtiön välillä säädetään asunto-osakeyhtiölaissa. Laki antaa selvän tuntuiset ohjeet siitä, mikä kuuluu yhtiön vastuulle ja mikä taas osakkeenomistajan vastuulle. Tästä huolimatta asunto-osakeyhtiön ja sen osakkeenomistajan välisissä riitaisuuksissa on yksi yleisimmistä aiheista nimenomaan kunnossapitovastuun jakautuminen ja syntyneiden korjaus- ja remonttikulujen korvaaminen. Mistä tämä sitten johtuu?

3.12.2015

Rajankäyntiä asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuusta KKO 2015:87

Korkein oikeus linjasi tuoreessa 24.11.2015 annetussa ratkaisussaan yhtiön ja osakkaan välistä kunnossapitovastuuta.  Ratkaisussaan korkein oikeus katsoi, että taloyhtiö vastasi edellisen asukkaan luvattomasti tekemän muutostyön aiheuttamista kosteusvaurioista.