9.1.2024

Kansainvälinen tavaran kauppa – minkä maan standardit ovat määräävät?

YK:n yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista, eli tuttavallisemmin kansainvälinen kauppalaki tai CISG, lienee jo tuttu useimmille vienti- ja tuontikauppaa harjoittaville yrityksille.