20.6.2019

Rahanpesulain kokonaisuudistuksen loppusuora – muutoksia voimaan 1.7.2019 alkaen

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä on uudistettu kokonaisuudessaan vuosien 2017–2019 aikana. Lain uudistushanke on ollut osa koko Euroopan unionin tasolla tapahtuvaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaista työtä ja lailla onkin pantu kansallisesti täytäntöön niin sanottu neljäs rahanpesudirektiivi, maksajan tiedot -asetus sekä kansainväliset rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen suositukset. Sääntelyn taustalla on vaikuttanut pyrkimykset ehkäistä ennalta ja puuttua laittoman rahan liikkumiseen unionin sisämarkkinoilla sekä suojella unionin rahoitusjärjestelmän vakautta, eheyttä ja moitteetonta toimintaa. Lisäksi erityisesti yhteisöjen tosiasiallisten edunsaajien tunnistamista ja ilmoittamista koskevilla säännöksillä on pyritty lisäämään yritysten omistuksen avoimuutta ja tietojen parempaa saatavuutta.