7.11.2018

Yritysten yhteiskuntavastuu pähkinänkuoressa

Yritysten yhteiskuntavastuu pähkinänkuoressa Yritysten yhteiskuntavastuu tarkoittaa tiivistäen sitä, että yritys ottaa vastuuta toiminnastaan niin omassa yhteiskunnassaan kuin kansainvälisestikin. Yritysten yhteiskuntavastuusta puhuttaessa käytetään usein sen englanninkielistä lyhennettä CSR (Corporate Social Responsibility). CSR perustuu pitkälti vapaaehtoisuuteen ja itsesääntelyyn, vaikka osa CSR:n piiriin kuuluvista velvoitteista sisältyy länsimaisten oikeusvaltioiden lainsäädäntöön. Globaali poliittinen halu lisätä CSR:n kansainvälistä sääntelyä on jatkuvassa nousussa, eikä vähiten ilmastonmuutoksen hillitsemispyrkimysten vuoksi. Toisaalta myös yritykset ovat itse havahtuneet siihen, että ne haluavat kantaa oman kortensa kekoon ilmastotalkoissa. Käytännössä tämä näkyy yksittäisissä yrityksissä esimerkiksi paperittomina toimistoina tai sähkönkulutuksen vähentämisenä. Toimenpiteiden ei tarvitse olla kovinkaan suuria ja pienetkin teot ovat aina tyhjää parempia. CSR ei tarkoita pelkkää ympäristön suojelua ja hiilijalanjäljen pienentämistä, vaan se jaetaan usein kolmeen eri kategoriaan.