20.4.2016

Työhyvinvointia turkulaiseen tapaan

TYKY- eli työkykyä ylläpitävä toiminta tuli suomalaiseen työelämään ja sanavarastoon joskus 1990-luvulla. Sosiaali- ja terveysministeriön työterveyshuollon neuvottelukunta (1992) antoi tyky-toiminnalle seuraavan määritelmän: ”työkykyä ylläpitävällä toiminnalla tarkoitetaan kaikkea toimintaa, jolla työnantaja ja työntekijät sekä työpaikan yhteistoimintaorganisaatiot yhteistyössä pyrkivät edistämään ja tukemaan jokaisen työelämässä mukana olevan työ- ja toimintakykyä hänen työuransa kaikissa vaiheissa”. Kyseessä oli siis kirjaimellisesti työKYKY, jota pyrittiin ylläpitämään ensimmäisellä tasolla ennaltaehkäisevästi ja tapahtui terveyskasvatuksena, omaehtoisena terveydestä huolehtimisena sekä työn ja työyhteisön kehittämisenä. Toisella tasolla puututtiin mahdollisesti työterveyspalveluiden runsaan käytön hälyttämänä jo oireileviin työntekijöihin muuttamalla työtä tai mahdollisesti sijoittamalla uuteen tehtävään ja kolmannella tasolla toiminta kohdistui työntekijöihin, joiden työkyky oli sairauksien vuoksi jo heikentynyt. Tässä vaiheessa kyse oli lähinnä kuntoutuksesta.