17.12.2019

Hallinnointikoodiin muutoksia 1.1.2020 lähtien

Arvopaperimarkkinayhdistys antaa hallinnointikoodissa suosituksia pörssiyhtiöille koskien yhtiöiden hallinnointia sekä raportointia. Hallinnointikoodin tavoitteena on edistää avoimuutta, läpinäkyvyyttä sekä vertailukelpoisuutta pörssiyhtiöissä ja se yhtenäistää muun muassa tiedonantokäytäntöjä. Edellinen versio hallinnointikoodista on annettu vuonna 2015, mutta uusi versio tulee voimaan 1.1.2020.