Blogi

14.6.2022

Julkisten hankintojen toteuttaminen dynaamisella hankintajärjestelmällä        

Hankintalaki on vuoden verran mahdollistanut DPS:n eli dynaamisen hankintajärjestelmän (Dynamic Purchasing System) käyttämisen useissa tavanomaisissa kilpailutuksissa, kuten erilaisten elektroniikkaan liittyvien hankintojen, henkilökuljetusten, asfaltointiurakoiden sekä terveydenhuoltoon liittyvien analyysi- ja laboratoriopalveluiden kilpailutuksissa.

29.10.2021

Hankintayksiköillä velvollisuus hankkia ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita ajoneuvoja

Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista tuli voimaan 2.8.2021. Säädöksellä pantiin voimaan puhtaiden ja energiatehokkaiden moottoriajoneuvojen edistämisestä annettu direktiivi. Samalla kumottiin vanha laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa.  Ajoneuvojen hankinnalla tarkoitetaan laissa tieliikenteen moottoriajoneuvojen ostoa, vuokrausta, leasingvuokrausta ja osamaksukauppaa.

16.4.2020

Hankintalain toimintamahdollisuuksista koronavirustilanteessa

Koronavirus vaikuttaa monella tavalla hankintayksiköihin ja tarjoajiin, mutta ei hankintalain sisältöön. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on, paitsi herättää hankintayksiköitä pohtimaan, miten ne toteuttavat hankintatoimeaan koronavirustilanteessa, tuoda tarjoajien tietoon joitain näkökohtia koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta.

8.3.2019

Yhteistyöllä tehokkaisiin hankintoihin

Julkisia hankintoja toteutettaessa hankinnan valmistelua voidaan pitää koko prosessin tärkeimpänä vaiheena. Onnistunutta hankintaa edeltää huolellinen ja systemaattinen suunnitteluvaihe, jossa hankintayksikkö selvittää hankintaan liittyvät keskeisimmät ehdot ja kyseistä hankintaa koskevat erityispiirteet hankintamenettelyä varten. Mikäli kyse on esimerkiksi innovaatiohankinnasta tai muutoin hankintayksikölle uuden tyyppisestä tai haastavasta hankinnasta, on suunnittelu syytä toteuttaa yhdessä markkinatoimijoiden kanssa.

19.10.2018

Markkinaoikeuden ratkaisu MAO:469/18 kielletystä hankintasopimuksen muuttamisesta

Markkinaoikeuden ratkaisu MAO:469/18 kielletystä hankintasopimuksen muuttamisesta  

23.2.2016

Voiko hankintayksikkö luottaa tarjoajan tarjouksen tietoihin?

Julkista hankintaa toteuttava hankintayksikkö määrittelee hankinnan kohteen. Tarjouksia satelee sisälle; kaikki tarjoajat väittävät tuotteensa olevan juuri sellainen kuin tarjouspyynnössä esitetty. Voittavan tarjouksen tehneen yhtiön toimitusjohtaja on rastittanut kaikkiin tarjouspyynnön kohtiin ”kyllä”, vaikka tuote ei täysin tarjouspyyntöä olisi vastannut. Mikäli hän olisi yhteen kohtaan merkinnyt ”ei”, olisi yhtiön tarjous hylätty menettelystä. Myöhemmin selviää, ettei tarjouksessa annetut tiedot vastaa edellytyksiä – kuka vastaa?