18.9.2015

Hometalosta eroon kaupan purulla?

Korkein oikeus antoi 7.9.2015 ennakkopäätöksen (2015:58) tapauksessa, jossa oli kysymys kiinteistön kaupan purkamisesta kohteessa olleen salaisen virheen perusteella. Tapauksessa A oli vuonna 2011 tehdyllä kauppakirjalla ostanut kiinteistön, jolla sijaitsi vuonna 1955 rakennettu asuinrakennus. Rakennuksen alapohjassa ja pesutiloissa oli havaittu kaupan jälkeen kosteudesta aiheutuneita vaurioita, jotka oli korjattava ilman aiheetonta viivytystä. Virheiden korjauskustannukset olivat KKO:n mukaan suuruusluokaltaan merkittävät ja olennaisesti suuremmat verrattuna siihen, mitä A oli voinut kauppaa tehtäessä otaksua joutuvansa maksamaan rakennuksen korjauskuluina. Korjauskustannuksiin liittyi myös KKO:n mukaan suuria epävarmuustekijöitä ja kaiken kaikkiaan virhettä oli pidettävä niin olennaisena, että kauppa purettiin.