30.4.2015

TTIP – näkemyksiä puolesta ja vastaan

Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välisiä TTIP- eli Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuussopimusta koskevia salaisia neuvotteluja on käyty kesästä 2013 lähtien. Yhdeksäs neuvottelukierros käytiin New Yorkissa 20.–24. huhtikuuta 2015. Kevään aikana aiheen tiimoilta on järjestetty lukuisia paneeleita ja muita keskustelutilaisuuksia.