27.3.2018

Oikeussalin symboliikkaa

Symboli on tunnusmerkki tai vertauskuva, joka edustaa jotakin abstraktia asiaa. Symboleja löytyy joka puolelta ympäriltämme. Esimerkiksi liikennemerkit ovat symboleja. Vaikka emme välttämättä tule asiaa ajatelleeksi, myös tuomioistuinten, lainsäädännön tai ylipäätään oikeudenkäytön yhteydessä esiintyy erilaisia symboleja. Yhtäältä monilla symboleilla on vakiintunut tulkinta, mutta ne voivat myös edustaa eri ihmisille hieman eri asioita. Toisaalta useilla symboleilla voi olla monia tulkintoja. Seuraavassa muutamia oikeudenkäyttöön liittyviä symboleja ja niiden eräitä tulkintoja.