Blogi

4.10.2023

Kilpailuviranomaiset tutkivat yhä tarkemmin markkinaseurannan ja tietojenvaihdon välistä rajanvetoa rikkomusten havaitsemiseksi   

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) paneutui viime viikolla julkaistussa blogissaan siihen, onko polttoaineiden viikosta viikkoon toistuva hintasykli merkki kilpailuongelmasta. KKV lähestyi ilmiötä kilpailuoikeuteen liittyvän taloustieteen näkökulmasta ja pohti ratkaisuja hintasyklin lopettamiseksi. Keskustelu on mielenkiintoinen sekä kilpailuoikeuden viimeaikaisen kehityksen että laajemmin uusien verkkopohjaisten markkinarakenteiden lisäämän läpinäkyvyyden valossa. Keskeinen kilpailuoikeudellinen kysymys on se, milloin kyse on itsenäisestä markkinaseurannasta (ja siihen mukautumisesta) tai kilpailijoiden välisestä kielletystä tietojenvaihdosta. Rajanveto ei aina ole kilpailuoikeudellisesti helppoa, vaikka rajan väärälle puolelle joutuminen usein kategorisesti määritellään kartelliksi. KKV toteaa taloustieteen termein, ettei nk. hiljainen kolluusio ole lainvastaista. Tällöin läpinäkyvillä markkinoilla toimivat yritykset seuraavat toistensa liikkeitä ja mukauttavat toimintansa itsenäisesti havaintojensa perusteella. Sen sijaan, jos yritykset millään lailla keinotekoisesti lisäävät markkinoiden läpinäkyvyyttä esim. jakamalla dataa tai paljastamalla kaupallisesti perusteettomasti hinta-aikomuksiaan, kyse on usein laittomasta koordinaatiosta kilpailijoiden välillä.

10.1.2023

Minne matkalla yrityskauppavalvonta – transaktiojuristin näkökulma

Eduskunta hyväksyi kolme päivää ennen lain voimaantuloa 1.1.2023 kilpailulain muutoksen, jonka mukaan entistä pienemmät yrityskaupat on ilmoitettava Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV). Ajatuksena on, että liikevaihto on soveltuva mittari osoittamaan kaupan mahdollista merkittävyyttä kilpailuolosuhteisiin. Kun aikaisemmin ilmoituskynnys laskettiin osapuolten maailmanlaajuisesta liikevaihdosta (350 miljoonaa), tarkastellaan nyt osapuolten Suomesta kertynyttä liikevaihtoa, jonka tulee ylittää 100 miljoonaa euroa. Lisäksi tarkastellaan osapuolten, mukaan lukien kaupan kohde, liikevaihtoa, jonka aikaisemmin tuli ylittää 20 miljoonaa euroa. Nyt tarkasteluraja on asetettu 10 miljoonaan euroon. Vaikka liikevaihdolle on muualla ehkä vaihtoehtoisia mittareita, on sen kiistaton etu, että tilinpäätösten perustella asiaa voi helposti arvioida ja näin lisätä yrityskaupan osapuolten kykyä keskenään todeta tarve ilmoittamiselle.  

24.11.2016

Säädetäänkö liian kovia sanktioita?

Erilaisissa yrityksiä koskevissa, usein EU:sta lähtöisin olevissa lainsäädäntöhankkeissa säädetään nykyisin velvoitteiden laiminlyönnistä yrityksille hyvin raskaita sakkoja, seuraamusmaksuja ja muita sanktioita.