Blogi

17.4.2024

Verovapaa käyttöomaisuusosakkeen myynti – uusia ratkaisuja KHO:lta

Verovapaat käyttöomaisuusosakkeiden luovutukset

8.2.2023

KHO 2023:7 – Onko julkinen hankinta julkisen vallan käyttöä?

Julkinen toiminta on viimeisten vuosien aikana siirtynyt enenevissä määrin kuntien ja valtion omistamille osakeyhtiöille. Julkisomisteisten yhtiöiden toiminnan julkisuus herättää aika ajoin kiivastakin keskustelua, sillä julkisella sektorilla noudatettavasta julkisuusperiaatteesta huolimatta sanotut yhtiöt jäävät lähtökohtaisesti julkisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle. Julkisuuslain 4 §:n 2 momentin mukaan laki tulee sovellettavaksi julkisomisteisiin yhtiöihin ainoastaan silloin, kun kyseiset yhtiöt julkista tehtävää hoitaessaan käyttävät julkista valtaa. Tilanne on toinen esimerkiksi Ruotsissa. Siellä julkishallinnon ns. in-house-yhtiöt ovat julkisuuslain piirissä, kun ne saavat yli puolet tuloistaan kunnalta, valtiolta tai muulta julkisyhteisöltä. Osana kansallisen julkisuuslain uudistamishanketta onkin selvitetty lain soveltamisalan laajentamista myös julkisomisteisiin yhtiöihin.

7.10.2022

Vapautta kissoille?

Ulkona vapaasti liikkuvat kissat ovat vuodesta toiseen kestopuheenaihe – jotkut ovat huolissaan kissojen turvallisuudesta, jotkut puolustavat kissojen vapaata liikkuvuutta ja jotkut haluavat hankkiutua niistä eroon. Erityisesti tähän vuodenaikaan puheenaihe on kuuma, sillä hylättyjä kesäkissoja on liikkeellä valistuksesta huolimatta.

21.12.2021

Onko yrityskaupan rahoittaminen konsernin välisillä lainajärjestelyillä mahdollista?

Korkein hallinto-oikeus on antanut 15.12.2021 mielenkiintoisen päätöksen asiassa, missä konserniyhtiöiden välisillä lainajärjestelyillä oli rahoitettu yrityskauppa.

2.6.2021

Vääränlaiset veroedut osakevaihdossa

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tuoreessa vuosikirjapäätöksessään 2021:65 ottanut kantaa verojärjestelmälle vieraan veroedun käsitteeseen. Tämä käsite tulee usein vastaan osakevaihdon yhteydessä arvioitaessa sitä, sovelletaanko järjestelyyn elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL) osakevaihtoa koskevaa säännöstä (52 f §).

15.11.2019

Verokarhun kanssa painiessa tatami ei ole aina tasainen

Verosäännökset eivät aina ole yksiselitteisiä. Miten käy, jos verovelvollinen erehtyy niiden tulkinnassa?

20.9.2019

Korkein hallinto-oikeus muuttuu vuodenvaihteessa pääasiassa valituslupatuomioistuimeksi

Oikeudenkäynnit hallintoasioissa voivat koskea esimerkiksi sosiaali- tai terveydenhuoltoa, verotusta, rakentamista, ympäristölupia tai julkisia hankintoja.

17.10.2018

Mitä eroa on polkupyörällä, kristallivaasilla ja Rolexilla?

Mitä eroa on polkupyörällä, kristallivaasilla ja Rolexilla? Vastaus: kristallivaasi ja polkupyörä ovat kohtuullisia merkkipäivälahjoja, mutta Rolex ei. Tällaisen päätelmän voi tehdä Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksestä KHO 2018:131.

1.6.2018

Lääkäriyhtiöiden yhtiöjärjestelyt, verosuunnittelua vai veronkiertoa?

Lääkäriyhtiöiden yhtiöjärjestelyt, verosuunnittelua vai veronkiertoa?  

22.11.2017

Tyhjä vuokramökki – käyttämättä vai omistajan käytössä?

Yhtiön omistuksessa olevat vapaa-ajan asunnot ja veneet ovat perinteisesti olleet yleisiä kiistanaiheita verotarkastusten yhteydessä. Monelle yhtiölle ja yhtiöiden omistajille on tullut ikäviä yllätyksiä, kun yhtiön omistama lapinmökki tai muu vastaava vapaa-ajan huvituksia mahdollistava omaisuus on johtanut peitellyn osingonjaon verotukseen ja siten lisäveroihin yhtiölle ja osakkaille. Taustalla tässä on verottajan tapa jakaa yhtiön omistaman mökin käyttö yhtiön ja sen osakkaiden välillä.

6.6.2017

Koska viimeksi tarkistit kiinteistöverotuspäätöksesi?

Kiinteistöverotuksessa törmää aika ajoin selviin virheisiin. Tämä johtuu yleensä siitä, että kiinteistöverotus on kaavamaista ja melko automatisoitua verotusta. Niinpä kiinteistöverotuspäätös kannattaa tarkastaa säännöllisesti ja katsoa, onko päätöksen selvitysosaan kirjattu kiinteistön ja rakennusten tiedot oikein.

5.5.2017

KHO kilpailun edistäjänä?

Maankäyttö- ja rakennuslain 57 a§:n mukaan: Asemakaavassa voidaan antaa määräys rakennuksen liittämisestä kaukolämpöverkkoon, jos määräys on tarpeen energian tehokkaan ja kestävän käytön, ilman tavoiteltavan laadun taikka asemakaavan muiden tavoitteiden kannalta.

8.2.2017

Tarkkana kauppakirjojen kanssa

Ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun kiinteistön kauppakirjaan tulee syystä tai toisesta kirjattua väärää tietoa. Tai no, ei ehkä väärää tietoa, mutta ainakin verotuksellisesti epäedullista tietoa. Kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen aletaankin miettiä, että hetkinen. Olisiko kannattanut ostaa koko talo vain toisen nimiin. Sen toisen, jolla oli mahdollisuus hyödyntää ensiasunnon varainsiirtovapautta koskevaa säännöstä.  Sitten vaan juristin puheille, että miten asian saa korjattua ja verot jätettyä maksamatta.

5.4.2016

Palkkaa vai työkorvausta?

Työn tekemisen muodot sekä yrittäjänä toimimisen mallit ja tavat ovat muuttuneet yhteiskunnan muutosten myötä. Rajanveto työsuhteisen työntekijän ja itsenäisen yrittäjän välillä aiheuttaa toisinaan työoikeudellisia pohdintoja. Tällaiset rajanvetotilanteet ovat vaikeita myös verotuksessa.

25.8.2015

Uutta oikeuskäytäntöä kuuden kuukauden verovapaussäännöstä

Tuloverolain 77 §:n mukaan ulkomailla tehdystä työstä saatu palkka (ulkomaantyötulo) ei ole veronalaista tuloa, jos verovelvollisen oleskelu ulkomailla johtuu tästä työstä ja kestää yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta (ulkomaantyöskentely). Lisäksi pykälässä on mainittu eräitä poikkeuksia, milloin palkkaa ei pidetä ulkomaantyötulona sekä muita soveltamisedellytyksiä.