Blogi

28.4.2023

Yrityssaneerausta koskeva lainsäädäntö uudistuu

Tervetuloa aikamatkalle! Kiinnittäkää turvavyöt sekä valmistautukaa kuuntelemaan historian havinaa: palataan hetkeksi siihen, mistä yrityssaneerausta koskeva lainsäädäntö sai alkunsa. On vuosi 1990 ja Suomea kurittaa taantuma. Tähän ratkaisuna yritettiin devalvoida markkaa, mutta se ei valitettavasti onnistunut ja taantuma syveni lamaksi. Laman seurauksena yritysten konkurssien määrä nousi voimakkaasti, ja niiden kaatuminen sekä heikko taloustilanne aiheuttivat jopa puolen miljoonan ihmisen suurtyöttömyyden.

22.10.2019

Jokaisessa kaupungissa olkoon kellari, yksi tahi useampi, josta wiinejä ja olutta myydään.

Siivosin kirjahyllyäni ja käteeni osui mielenkiintoinen kirja: Käsikirja lainopissa, vuodelta 1874.  Lait muuttuvat ja samoin käsitykset, mutta perusperiaatteet eivät niinkään. Vaikka osa alla olevista esimerkeistä vaikuttaakin hieman huvittavilta, varmaa on, että nykyiset lakimme ja määritelmämme näyttäytyvät tuleville polville mahdollisesti yhtä lailla huvittavina. Ja jos hieman miettii, eivät kaikki nykyiset lakimmekaan vaikuta aivan loppuun asti ajatelluita, osa tuntuu huvittavilta jo nyt. Jätetään ne kuitenkin tällä kertaa huomioimatta ja tehdään pieni katsaus vajaat 150 vuotta sitten vallinneisiin oikeusoloihin.

3.5.2019

Ylioppilastutkintoa koskeva lainsäädäntö uudistuu

Taas on se aika vuodesta, kun ylioppilastutkintoa suorittavat kokelaat jännittävät ylioppilastuloksiaan. Nuorten stressistä kirjoituksiin ja jatko-opintoihin liittyen on kirjoitettu paljon. Yhtenä syynä tähän on, että korkeakoulut ovat yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa linjanneet, että vuoteen 2020 mennessä nykyistä merkittävämpi osa korkeakouluopiskelijoista valitaan todistusvalinnalla ja todistusvalinnalla täytettävistä paikoista valtaosa varataan ensimmäistä opiskelupaikkaa hakeville. Ylioppilastodistuksen painoarvo jatkokoulutukseen hakeuduttaessa kasvaa edelleen, kun todistusvalinnasta on tarkoitus tulla pääasiallinen väylä korkeakoulutukseen, ja samalla lukiolaisnuorten kokeman uupumuksen pelätään lisääntyvän.

29.12.2017

In Finland we have this thing called Genomilaki

Genomi, genetiikka, biopankki, DNA, genomitieto, geenimuuntelu, GMO ja pienet vihreät miehet. Sana ”genomi” voi aiheuttaa mitä erilaisimpia mielikuvia, mutta mistä oikeastaan puhumme, kun puhumme genomeista ja miksi puhumme niistä?

26.5.2017

Venevero, Mauno Koivisto ja lakien voimaatulo

Nyt toivon heräävän kysymyksen, miten otsikon asiat liittyvät toisiinsa? Kunnioitetun presidenttimme hautajaisten yhteydessä on muisteltu hänen uraansa ja tuotu esille hänen kiistattomat ansionsa ensiaskelista takaisin parlamentaariseen päätöksentekoon Kekkosen jälkeen. Sattumoisin viime talvena selvitin edellisen kerran, miten Mauno Koivisto aikanaan käytti presidentin valtaoikeuksiaan monia juristeja hämmästyttäneellä tavalla.

1.6.2016

Liikennekaari ja kritiikkivyöry

Liikennemarkkinoita koskeva sääntely pyritään niputtamaan yhden lain eli paljon puhutun Liikennekaaren alaiseksi. Kyseessä on kokonaisvaltainen liikennettä koskeva uudistus, joka on osa Sipilän hallituksen kärkihanketta digitaalisen liiketoimintaympäristön rakentamisesta. Kunnianhimoisella lakiehdotuksella muutettaisiin ronskilla kädellä mm. taksiautoilua ja maanteiden tavarakuljetusjärjestelmää sekä kevennettäisiin joukkoliikenteen lupajärjestelmää. Ehdotuksen lausuntokierros päättyi 23.5. ja saikin osakseen hurjan määrän, yli 200 lausuntoa!

29.4.2016

Rajanveto-ongelma: Työntekijän ammattitaito vai työnantajalle kuuluva yrityssalaisuus?

Liiketoiminnan ominaispiirteisiin on kautta aikojen kuulunut luottamuksellisen tiedon vaaliminen ulkopuolisilta henkilöiltä, etenkin kilpailijoilta. Tietoyhteiskunnan räjähdysmäisen kehityksen myötä on salassa pidettävän tiedon merkitys kuitenkin kasvanut entisestään. Näin ollen ei liene liioiteltua sanoa, että nykyään yrityksen tärkeimmäksi pääomaksi voidaan katsoa niin sanottu henkinen pääoma ja merkittävin varallisuus on usein aineettomissa oikeuksissa, kuten yrityssalaisuuksissa. Sama tietoyhteiskunnan ja teknologian kehitys on kuitenkin myös mahdollistanut näiden aineettomien oikeuksien hyväksikäytön entistä helpommin. Lisäksi työvoiman liikkuvuus on lisääntynyt huomattavasti, jolloin myös riski yrityksen salaisen tiedon leviämisestä sekä sen oikeudettomasta käytöstä kasvaa.

19.4.2016

Tietoyhteiskuntakaari

Avasin lakikirjan löytääkseni aiheen kirjoittamiselle. Totta se on, käytän edelleen lakikirjaa. Kirja aukesi sivulta 610, joka alkoi Tietoyhteiskuntakaaren 65 §:llä. On siinäkin säädöksellä nimi. Kenenköhän kuningasideasta nimi on syntynyt? Ja mikä muotivillitys on lain sijasta nimetä säädös kaareksi? Menneiltä ajoilta ovat kyllä peräisin ja vieläkin niminä käytössä Perintökaari, Maakaari, Kauppakaari ja Oikeudenkäymiskaari. Niin ja vuonna 2007 Ulosottolakikin muuttui takaisin Ulosottokaareksi.