Blogi

10.2.2021

Uusi konkurssilain väliaikaismuutos astui voimaan 1.2.2021

Suomen ensimmäisestä todetusta koronavirustartunnasta on kulunut yli vuosi. Sittemmin covid-pandemialla on ollut moniulotteisia vaikutuksia yksilöiden ohella yritysten toimintaan. Joillakin toimialoilla epidemian käynnistämä kriisi on koettelut yrityksiä rajusti. Maksuvaikeuksiin ajautuneita yrityksiä on pyritty suojaamaan muun ohella väliaikaisin lainsäädäntömuutoksin. Konkurssilakia koskevat koronapoikkeukset ovat olleet voimassa viime toukokuusta asti. Muutokset ovat merkittävästi rajoittaneet velkojien mahdollisuutta hakea velallisyrityksiä konkurssiin. 1.2.2021 voimaan tulevalla uudella konkurssilain muutoksella aiemmin väliaikaisesti poistettu maksukyvyttömyysolettama otetaan jälleen käyttöön – tällä kertaa velallisen eduksi muutettuna.

20.6.2019

Rahanpesulain kokonaisuudistuksen loppusuora – muutoksia voimaan 1.7.2019 alkaen

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä on uudistettu kokonaisuudessaan vuosien 2017–2019 aikana. Lain uudistushanke on ollut osa koko Euroopan unionin tasolla tapahtuvaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaista työtä ja lailla onkin pantu kansallisesti täytäntöön niin sanottu neljäs rahanpesudirektiivi, maksajan tiedot -asetus sekä kansainväliset rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen suositukset. Sääntelyn taustalla on vaikuttanut pyrkimykset ehkäistä ennalta ja puuttua laittoman rahan liikkumiseen unionin sisämarkkinoilla sekä suojella unionin rahoitusjärjestelmän vakautta, eheyttä ja moitteetonta toimintaa. Lisäksi erityisesti yhteisöjen tosiasiallisten edunsaajien tunnistamista ja ilmoittamista koskevilla säännöksillä on pyritty lisäämään yritysten omistuksen avoimuutta ja tietojen parempaa saatavuutta.