5.2.2016

Lapsenhuoltolain muutostarpeita pohditaan

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisen muutostarpeita pohditaan parhaillaan. Oikeusministeriössä on valmistunut muistio, johon on kirjattu ministeriön tietoon tulleita ongelmia lain soveltamisessa sekä ehdotuksia lain uudistamistarpeiksi. Ehdotetut muutostarpeet liittyvät muun muassa lapsen vuoroasumiseen molempien vanhempien luona, valvottuihin ja tuettuihin tapaamisiin, tapaamisoikeuden vahvistamiseen muulle kuin vanhemmalle, lapsen vieraannuttamisen kieltoon, lapsen tapaamiskustannuksiin, lapsen oikeudenkäyntimenettelyn nopeuttamiseen ja lapsen kuulemiseen.