8.12.2015

Luovutustappioiden vähennyskelpoisuus laajenee

Eduskunta on marraskuun lopulla hyväksynyt luovutustappioiden vähennysoikeuden laajentamista koskevan hallituksen esityksen. Muutos tulee voimaan vuoden 2016 alusta lukien.