15.4.2015

Yritysten välisten maksuaikojen sääntely muuttuu

Yritysten välisten maksuaikojen sääntely muuttuu toukokuun alusta maksuehtolain muutoksen myötä. Lainmuutoksen myötä maksuaika elinkeinonharjoittajien välisissä saatavissa saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu. Nykyisin vastaava aikaraja on 60 päivää. Muutos lyhentää yritysten välisiä maksuaikoja rajoittamatta kuitenkaan mahdollisuutta tarpeen mukaan sopia halutun pituisista maksuajoista. Tasavallan presidentti vahvisti lainmuutoksen perjantaina 10.4.