Blogi

2.4.2024

Markkinaoikeus antoi ratkaisunsa Sarastian sidosyksikköasemasta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) vei keväällä 2023 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen henkilöstöhallinnon tukipalveluiden sidosyksikköhankinnan markkinaoikeuden arvioitavaksi. KKV katsoi markkinaoikeudelle tekemässään esityksessä, ettei Vantaan ja Keravan hyvinvointialue käyttänyt julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) edellyttämällä tavalla määräysvaltaa Sarastiaan[1]. Markkinaoikeus on 15.3.2024 antanut asiassa ratkaisunsa. Markkinaoikeus katsoo KKV:n esityksen mukaisesti, ettei Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella ole ollut hankintalaissa tarkoitettua määräysvaltaa Sarastiaan, eikä hyvinvointialue siten ole voinut hankkia palveluita Sarastialta kilpailuttamatta.

31.3.2017

Tekijänoikeuskirjeet a.k.a kiristyskirjeet ja markkinaoikeuden ratkaisu MAO:55/17

Markkinaoikeus antoi 7.2.2017 tuomion toisessa markkinaoikeusprosessin loppuun asti edenneessä asiassa. Kyseisessä tapauksessa markkinaoikeus katsoi vastaajan syyttömäksi. Tämän lopputuloksen mahdollisti se, etteivät kantajat onnistuneet osoittamaan juuri kyseisen vastaajan jakaneen tekijänoikeudella suojattuja teoksia lainvastaisesti. Selvää kuitenkin oli, että teokset oli jaettu vastaajan internetliittymän kautta.

30.11.2015

Säädeltyä markkinointia

Markkinaoikeus on viimeaikaisessa ratkaisussaan (ilman lainvoimaa) näpäyttänyt sormille yhtä kulutustavarakaupan toimijoista. Kyseisessä ratkaisussa myyjälle lätkäistiin tuntuva pelote uhkasakosta. Uhkasakko menee maksuun, jos myyjä jatkaa markkinaoikeuden mielestä sopimatonta menettelyä. Sopimattomana tässä tapauksessa pidettiin sitä, että myyjä alennuksia tai tarjouksia markkinoidessaan vertasi alennettua hintaa maahantuojan vähittäishintaan ja sitä, että tuotteita myytiin käytännössä samalla hinnalla vielä tarjouksen päättymisen jälkeenkin. Näin markkinaoikeuden ja kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan kuluttajaa johdettiin harhaan markkinoimalla alennusta liian suurena verrattuna siihen hintaan, mihin tuote olisi tosiasiassa ilman alennusta myyty.