2.12.2016

Tutkintavankeudelle uusia vaihtoehtoja

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jossa esitetään pakkokeinolakiin lisättäväksi säännökset tehostetusta matkustuskiellosta sekä tutkinta-arestista.