13.8.2015

Muutoksenhaku hallintoasioissa uudistuu

Tasavallan presidentti vahvisti 7. elokuuta muun muassa hallintolainkäyttölakiin ja hallintolakiin tehtävät muutokset, jotka laajentavat valitusluvan ja oikaisumenettelyn käyttöä uusiin asiaryhmiin hallintoasioissa. Muutokset tulevat voimaan vuoden 2016 alusta.