5.6.2019

Oikeusvaltio hallitusohjelmassa

Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelma on mielestäni valtiontalouden kannalta huolestuttava. Sisällöllisesti siinä sen sijaan on paljon hyvää. Suomen Asianajajaliiton puheenjohtajana olen erityisen tarkkaan lukenut ohjelman oikeusvaltiota ja oikeudenhoitoa koskevat osat.