12.3.2015

Tasa-arvosuunnitelma ja palkkakartoitus uusina asioina lakiin

Tämän vuoden alussa tulivat voimaan tasa-arvosuunnitelmaa ja palkkakartoitusta koskevat säännökset, jotka lisättiin uusina asioina lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.