Blogi

28.2.2023

Peitellyn osingonjaon verotus kiristyi

Peitellyksi osingonjaoksi tulkitusta edusta tai varojenjaosta on aiemmin verotettu 75 prosentin osalta ansiotulona ja 25 prosenttia on ollut verovapaata tuloa. Sääntely kuitenkin kiristyi vuoden 2023 alussa voimaan tulleella lakimuutoksella. Tuloverolain 33 d §:n uuden 1 momentin mukaan verotusmenettelystä annetun lain 29 §:ssä tarkoitettu peitelty osinko on jatkossa kokonaisuudessaan veronalaista ansiotuloa. Uusi sääntely astui voimaan 1.1.2023 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa.

9.5.2018

Milloin osakkaan mökkeilystä tulee veronalaista?

Milloin osakkaan mökkeilystä tulee veronalaista? Yhtiöllä voi olla omistuksessaan vapaa-ajan asuntoja, joita myös sen osakkailla on mahdollisuus käyttää. Loma-asunnon käyttämisessä on kuitenkin kääntöpuolensa, jota ei välttämättä tule pohtineeksi rentouttavasta mökkeilystä haaveillessaan. Osakkaiden tulisikin olla tietoisia siitä, että virkistävästä lomasta yhtiön omistamalla loma-asunnolla voi muodostua osakkaalle veronalaista tuloa.

22.11.2017

Tyhjä vuokramökki – käyttämättä vai omistajan käytössä?

Yhtiön omistuksessa olevat vapaa-ajan asunnot ja veneet ovat perinteisesti olleet yleisiä kiistanaiheita verotarkastusten yhteydessä. Monelle yhtiölle ja yhtiöiden omistajille on tullut ikäviä yllätyksiä, kun yhtiön omistama lapinmökki tai muu vastaava vapaa-ajan huvituksia mahdollistava omaisuus on johtanut peitellyn osingonjaon verotukseen ja siten lisäveroihin yhtiölle ja osakkaille. Taustalla tässä on verottajan tapa jakaa yhtiön omistaman mökin käyttö yhtiön ja sen osakkaiden välillä.