10.4.2019

Sukuselvitysten hankkimiseen askeleen verran helpotusta

Kuolinpesän henkilösuhteet selvitetään sukuselvitysvirkatodistusketjulla. Sukuselvityksellä varmistetaan ja selvitetään vainajan lakimääräiset oikeudenomistajat. Sukuselvitys on hankittava perunkirjoitukseen ja sitä tarvitaan kuolinpesän asioiden hoitamisessa.