Blogi

20.6.2019

Rahanpesulain kokonaisuudistuksen loppusuora – muutoksia voimaan 1.7.2019 alkaen

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä on uudistettu kokonaisuudessaan vuosien 2017–2019 aikana. Lain uudistushanke on ollut osa koko Euroopan unionin tasolla tapahtuvaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaista työtä ja lailla onkin pantu kansallisesti täytäntöön niin sanottu neljäs rahanpesudirektiivi, maksajan tiedot -asetus sekä kansainväliset rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen suositukset. Sääntelyn taustalla on vaikuttanut pyrkimykset ehkäistä ennalta ja puuttua laittoman rahan liikkumiseen unionin sisämarkkinoilla sekä suojella unionin rahoitusjärjestelmän vakautta, eheyttä ja moitteetonta toimintaa. Lisäksi erityisesti yhteisöjen tosiasiallisten edunsaajien tunnistamista ja ilmoittamista koskevilla säännöksillä on pyritty lisäämään yritysten omistuksen avoimuutta ja tietojen parempaa saatavuutta.

24.11.2016

Säädetäänkö liian kovia sanktioita?

Erilaisissa yrityksiä koskevissa, usein EU:sta lähtöisin olevissa lainsäädäntöhankkeissa säädetään nykyisin velvoitteiden laiminlyönnistä yrityksille hyvin raskaita sakkoja, seuraamusmaksuja ja muita sanktioita.

22.5.2015

Euroopan Unionin taistelu rahanpesua vastaan jatkuu

Euroopan parlamentti äänesti keskiviikkona 20.5.2015 neljännen rahanpesudirektiivin hyväksymisen puolesta. Rahanpesudirektiivi tulee vahvistamaan Euroopan Unionin rahanpesua koskevaa lainsäädäntökehystä. Lainsäädännön tavoitteena on taistella verorikoksia, järjestäytynyttä rikollisuutta ja terroristien rahoitusta vastaan koko Euroopan Unionin alueella. Käytännössä tulevan lainsäädännön avulla kansalliset viranomaiset voivat paremmin tunnistaa epäilyttävät rahansiirrot. Direktiivi tulee helpottamaan myös tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä. Jäsenvaltioilla on kaksi vuotta aikaa implementoida rahanpesudirektiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään.