Blogi

14.6.2019

Festari- ja tapahtumalavojen rakentaminen ja työturvallisuus

Työsuojeluviranomainen antoi kesäkuun alussa muistutuksen siitä, että tapahtuma- ja esiintymislavat ovat rakennelmina sellaisia, joiden pystytys- ja purkutyöt ovat rakennustöitä. Näihin töihin sovelletaan siis valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta (205/2009).

12.4.2019

5G-mobiiliverkkoteknologia – enemmän dataa nopeammin erittäin pienillä viiveillä

5G-teknologia tulee vääjäämättä, minkä vuoksi rakentamiseen, kehittämiseen ja suunnitteluun olisi tärkeä kiinnittää erityistä huomiota jo nyt. Esimerkiksi laaja valokuituun perustuva runkoverkko olisi käytännössä välttämätöntä rakentaa tai ainakin suunnitella huolellisesti jo tänään. Lisäksi olisi varmistettava eri verkkoteknologioiden yhdistämisessä verkoston toimintavarmuus, häiriöttömyys ja yhteensopivuus.

16.1.2018

”Kuka korvaa taloyhtiön kukkapenkin”

”Kuka korvaa taloyhtiön kukkapenkin” Rakennushankkeissa käytetään hyvin yleisesti rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998). Vaikka ehdot ovat vakiintuneesti ja laajasti käytettyjä, ei niiden tulkinta ja soveltaminen välttämättä aina ole selvää ja yksinkertaista, vaikka oikeuskäytäntö ja -kirjallisuus joissakin tapauksissa tulkintaohjeita antaakin.

9.12.2016

Kohti nollaenergiarakentamista

Energiatehokkuuden parantaminen on yksi Euroopan Unionin keskisimmistä ilmasto- ja energiapoliittisista tavoitteista ja osa 202020 by 2020 tavoitetta onkin energiatehokkuuden parantaminen 20 % verrattuna ilman uusia toimenpiteitä toteutuvaan kehitykseen. Energiatehokkuutta on pyritty parantamaan lainsäädännöllä erityisesti rakennusten osalta, sillä ne ovat yksi suurimmista energiasyöpöistä unionin kokonaisenergiankulutuksesta.

24.3.2016

Muistutus kirjallisen sopimisen merkityksestä

Turun hovioikeus antoi edellispäivänä 22.3. tuomion (vailla lainvoimaa) mm. urakkasopimuksessa sovittua viivästyssakkoa koskevassa asiassa.

11.12.2015

Rakentamisen hallintotaakkaan kevennyksiä

Suomessa erityisesti rakennusteollisuuteen liittyy paljon harmaan talouden kitkemiseksi luotua sääntelyä, joka asettaa yrittäjälle velvollisuuksia ja samalla hallinnollista kuormitusta. Näitä ovat mm. tilaajavastuulain mukaisten selvitysten hankkiminen sekä urakkailmoitusten tekeminen verottajalle.