Blogi

3.11.2021

Sovinto

Onko laiha sopu jopa parempi kuin rökälevoitto?

10.5.2019

Sovittaisiko sittenkin?

Osapuolten keskinäinen neuvotteleminen on arkipäiväisin ja eniten käytetty konfliktien ratkaisemisen keino yritysten välisissä suhteissa. Konfliktin eskaloituessa täysimittaiseksi riidaksi käännytään usein varsin nopeasti tuomioistuimen tai välimiesmenettelyn puoleen.

1.2.2019

Välimiesmenettelystä ja välimiesmenettelylain uudistustarpeesta

Oikeusministeri Antti Häkkänen kertoi viime viikon perjantaina Asianajajapäivässä, että nykyinen välimiesmenettelylaki kaipaa päivitystä, ja sen vuoksi ollaan käynnistämässä lain uudistaminen. Tavoitteena olisi saada Suomeen kansainvälisten standardien mukainen välimiesmenettelylaki. Tämä olisi nyt ajankohtaista, koska välimiesmenettelyn suosio on kansainvälisesti kasvanut ja Suomen kannalta olisi tärkeää saada houkuteltua myös kansainvälisiä liike-elämän riitoja ratkaistavaksi suomalaiseen välimiesmenettelyyn. Tällä nähtäisiin olevan yhteiskunnan kannalta positiivisia taloudellisia vaikutuksia.

14.12.2015

Kustannustehokasta välimiesmenettelyä Turussa

Sopimusoikeuden ja sopimusasiakirjan eräs oleellisimmista kohdista käsittelee riidanratkaisuforumia. ”Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaisee…” Niin, kuka tai mikä olisi sopiva riidanratkaisija missäkin tapauksessa? Tämä on kysymys, joka toistuu melkein jokaisessa sopimusneuvotelussa. Oikeaa vastausta ei tietenkään edes ole. Vasta riidan luonne ja olosuhteet ilmettyään lopullisesti paljastavat kumpi tapa olisi ollut edullisempi ja riskittömämpi osapuolille. Väärä valinta voi joskus estää omien oikeuksiensa ajamisen. Joskus panos-tuotto-riski-suhde on liian heikko välimiesmenettelyyn lähtemiseen, ja aina ei vain ole aikaa odottaa jopa vuosia lainvoimaista päätöstä.

4.9.2015

Kaupallisten riitojen sovittelu – vaihtoehto pitkälle riidalle

Suomessa on vuodesta 2006 ollut käytössä riita-asioiden tuomioistuinsovittelu, joka mahdollistaa riita-asioiden sopimisen tuomioistuimen järjestämässä sovittelussa. Kaupalliset riidat eivät kuitenkaan aina päädy tuomioistuimen ratkaistavaksi, vaan riidanratkaisufoorumina toimii usein esimerkiksi välimiesoikeus. Kansainvälisessä yhteisössä on enenevin määrin alettu kuluvan vuosikymmenen aikana käyttämään sopimukseen perustuvaa vapaamuotoista sovitteluprosessia välimiesmenettelyn esiasteena siinä toivossa, että muhiva riita saadaan sovittua osapuolten kesken ennen välimiesmenettelyn aloittamista. Samankaltaista kehitystä voidaan havaita tapahtuneen myös Suomessa viime vuosina.